HELP FILE


Info over toegang voor gebruikers en groepen voor gedeelde mappen

Wanneer u gebruikers en gebruikersgroepen aan gedeelde mappen toewijst, moet u op het volgende letten om conflicten te voorkomen:

Opmerking: LastPass Teams ondersteunt geen gebruikersgroepen.
  • Als u een gebruiker toevoegt aan een gebruikersgroep die aan een gedeelde map is toegewezen, krijgt de gebruiker toegang tot die gedeelde map.
  • Als u een gebruiker toevoegt via automatische inrichting (bijv. Active Directory Connector) en de gebruiker wordt toegewezen aan een groep die al toegang heeft tot een gedeelde map, krijgt de gebruiker pas toegang tot die gedeelde map wanneer een ander groepslid van de map zich bij LastPass aanmeldt via de browserextensie. Bij deze gebeurtenis worden de sleutels voor het delen uitgewisseld tussen deze twee gebruikersrekeningen, waardoor toegang wordt verleend aan de nieuwe gebruiker. Om dit automatisch te laten gebeuren zodra de nieuwe gebruiker aan zijn groep is toegewezen en is gesynchroniseerd, moet u het beleid ''Deelsleutel vooraf maken'' inschakelen.
  • Wanneer een LastPass gebruiker (die geen LastPass-beheerder is) een gedeelde map aanmaakt, wordt hij de gedeelde map admin en kan hij zowel individuen als groepen aan die map toevoegen. Deze beheerders van gedeelde mappen hebben echter niet de mogelijkheid om de leden van groepen te zien (dit is alleen zichtbaar voor LastPass-beheerders via de Admin Console). Om deze reden moeten beheerders van gedeelde mappen (die niet ook LastPass beheerders zijn) voorzichtig te werk gaan bij het toewijzen van gebruikersgroepen aan een gedeelde map, omdat er gebruikers binnen de groep kunnen zijn die geen toegang mogen krijgen tot items in die map.
Opmerking:  Als een gebruiker meerdere keren via groepen aan een gedeelde map wordt toegevoegd, zullen de meest beperkende rechten van toepassing zijn op zijn toegang. Als ze meerdere keren op individuele titel worden toegevoegd, hebben de machtigingen die voor de share zelf gelden prioriteit.