product icon

Een nieuwe website toevoegen

  U kunt nieuwe sitewachtwoordvermeldingen (aanmeldingsgegevens voor aanmelding bij een website of app, meestal met een gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord) op verschillende manieren toevoegen aan uw LastPass-kluis: tijdens het aanmelden bij een website, door een wachtwoord handmatig op te slaan, of door een nieuwe site direct toe te voegen aan uw kluis. U kunt onbeperkt wachtwoorden in uw LastPass-kluis opslaan.
  Kluisjes

  Een wachtwoord toevoegen via aanmelding bij een website

  1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve (grijze of zwarte) LastPass-pictogram niet-actief LastPass-pictogram.
  2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.

   Resultaat: Er wordt een actief LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram weergegeven. U bent nu aangemeld.

  3. Ga met uw browser naar de gewenste site.
  4. Voer uw e-mailadres en wachtwoord voor de site in en ga verder met de aanmelding.
  5. Wanneer LastPass daarom vraagt, klikt u op Toevoegen om de sitevermelding aan uw kluis toe te voegen.
  Resultaten: Uw site is nu toegevoegd aan uw kluis.

  Een wachtwoord handmatig opslaan

  1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve (grijze of zwarte) LastPass-pictogram niet-actief LastPass-pictogram.
  2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.

   Resultaat: Er wordt een actief LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram weergegeven. U bent nu aangemeld.

  3. Ga met uw browser naar de gewenste site.
  4. Voer uw aanmeldingsgegevens in maar meld u niet aan.

   Tip: U kunt LastPass als volgt een sterk wachtwoord voor u laten maken:
   Ervaring met uitbreiding Instructies
   Eerdere ervaring Klik op het pictogram Wachtwoord genereren via het in het veld actieve LastPass-pictogram LastPass actief pictogram of door Veilig wachtwoord genereren te selecteren in de webbrowser-extensie.
   Nieuwe ervaring Klik op het pictogram Wachtwoord genereren via het in het veld actieve LastPass-pictogram LastPass actief pictogram of door het tabblad Generator te selecteren in de webbrowser-extensie.

  5. Selecteer een van de volgende opties:
   • Voeg uw wachtwoord toe met behulp van de webbrowser extensie:
    1. Selecteer het actieve LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram.
    2. Ga naar Item toevoegen > Wachtwoord.
     Tip: Gebruik Item toevoegen > Alle ingevoerde gegevens opslaan onderaan het menu voor website-aanmeldformulieren die meer dan een gebruikersnaam en wachtwoord vereisen.
    3. Alle vastgelegde velden worden weergegeven. Voer desgewenst meer informatie in en geef de gewenste instellingen voor het wachtwoord op.
    4. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
     Een nieuw wachtwoord toevoegen
   • Voeg uw wachtwoord toe met het in het veld actieve LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram:
    1. Selecteer binnen het gebruikersnaam- of wachtwoordveld van een site het in het veld actieve LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram.
    2. Klik op het pictogram Toevoegen Pictogram 'Toevoegen'.
    3. Alle vastgelegde velden worden weergegeven. Voer desgewenst meer informatie in en geef de gewenste instellingen voor het wachtwoord op.
    4. Selecteer Wachtwoord toevoegen.
     Een nieuw wachtwoord toevoegen
  Resultaten: Uw site is nu toegevoegd aan uw kluis.

  Een wachtwoord toevoegen vanuit uw kluis

  1. Log in op LastPass en krijg toegang tot uw kluis door een van de volgende dingen te doen:
   • Klik in de werkbalk van uw webbrowser op het LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram en selecteer Kluis of Mijn kluis openen.
   • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze optie is ingeschakeld voor uw account).
  3. Selecteer Wachtwoorden in het navigatiegedeelte links.
  4. Selecteer het pictogram Toevoegen Pictogram 'Toevoegen'.
  5. Voer de URL van de site in, plus alle andere informatie die u wilt opslaan. U kunt ook een map selecteren om de site in op te slaan. Eventueel kunt u op Geavanceerde instellingen klikken en een of meerdere selectievakjes inschakelen voor de extra beveiligingsopties Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten, Automatisch aanmelden en/of Automatisch invullen uitschakelen.
  6. Selecteer Opslaan.
  Resultaten: Uw site is nu toegevoegd aan uw kluis.

  Een vermelding in uw kluis klonen

  1. Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
   • Als u een enkel item wilt klonen, klikt u met de rechtermuisknop op de vermelding die u wilt klonen en selecteert u Klonen.
   • Als u meerdere items wilt klonen, schakelt u de selectievakjes in bij elk van de itemvermeldingen. Gebruik daarna de vervolgkeuzelijst Actie en selecteer Klonen.
  2. U kunt eventueel wijzigingen aanbrengen in de site-invoervelden. Als er geen wijzigingen worden doorgevoerd, is de site-vermelding een exacte kopie van het origineel.
  3. Selecteer Opslaan.
  Resultaten: Uw site is nu toegevoegd aan uw kluis.