product icon

Kunnen admins verdachte inlogpogingen zien?

Kunnen admins verdachte inlogpogingen zien?

    Ja, beheerders hebben in de nieuwe Admin Console real-time zicht op de aanmeldingen en sessies van eindgebruikers.

    De beheerder kan verdachte aanmeldingspogingen zien en het toegangsbeleid aanpassen om verdachte pogingen automatisch te blokkeren.

    Zie voor meer informatie de rapportage voor gebruikers en admins.