product icon

Hoe kan ik een beheerd bedrijf dat ik niet langer nodig heb, schorsen?

  Als u een bedrijf niet langer hoeft te beheren, kunt u de bedrijfsaccount opschorten, waardoor alle licenties van dat beheerde bedrijf worden teruggegeven aan de licentiepool van uw primaire account.

  LET OP: Wanneer u een beheerd bedrijf opschort, vervalt de LastPass Business account van dat bedrijf en worden alle licenties die eerder actief waren, omgezet in LastPass Free accounts.
  Let op: U kunt een opgeschort beheerd bedrijf op elk moment weer activeren, maar u moet licenties aan de account toewijzen zodra deze is hersteld. Zie Hoe reactiveer ik een geschorst beheerd bedrijf? voor meer details.
  1. Log in op de LastPass Admin Console van de primaire account door een van de volgende dingen te doen:
   • Selecteer het actieve LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram > Admin Console.
   • Navigeer naar de nieuwe Admin Console op https://admin.lastpass.com/ en log in met uw LastPass-beheerder (MSP-technicus) e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Selecteer op het tabblad Home Beheerde bedrijven in de linker navigatie.
  3. Selecteer de naam van het bedrijf dat u wilt opschorten.
  4. Selecteer het pictogram Meer opties > Bedrijf opschorten.
  5. Selecteer Schorsen.
  Resultaten: U hebt uw geselecteerde beheerde bedrijf opgeschort, en alle licenties zijn teruggegeven aan uw primaire account.
  Als u deze actie ongedaan moet maken, kunt u het beheerde bedrijf opnieuw activeren, maar er moeten licenties aan de account worden toegewezen zodra deze is hersteld.