HELP FILE


Hoe kan ik gebruikersstatussen bekijken in de nieuwe Admin Console?

Bekijk de activeringsstatus van LastPass en de wachtwoordloze status voor gebruikers zodra u ze hebt toegevoegd.

De activeringsstatus van LastPass, de wachtwoordloze status en de federatieve status kunnen worden bekeken op het tabblad Gebruikers → Gebruiker.

Status LastPass

Actieve gebruikers
De gebruiker neemt deel aan uw account en heeft zich ten minste één keer aangemeld. Selecteer een gebruiker en beheer de instellingen van deze gebruiker.
Uitgenodigde gebruikers
Er is een uitnodiging per e-mail verstuurd, maar de gebruiker heeft nog geen actie ondernomen.
Selecteer gebruikers en kies Uitnodiging opnieuw versturen (nog een uitnodigings-e-mail versturen) of Verwijderen uit bedrijf (de uitnodiging intrekken).
Uitgeschakelde gebruikers
De gebruiker maakt nog steeds deel uit van uw account, maar de toegang van de gebruiker is uitgeschakeld door een beheerder.
Selecteer gebruikers en kies Gebruiker verwijderen uit bedrijf (deze optie houdt hun kluis beschikbaar maar verwijdert de koppeling met uw bedrijf), Gebruiker verwijderen (wist de kluis van de gebruiker – deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt), of Gebruiker activeren (het account inschakelen).
Gebruikers in afwachting van goedkeuring
Geïmporteerde gebruikers die handmatig moeten worden goedgekeurd door een beheerder om deel te nemen aan het bedrijfsaccount.
Selecteer gebruikers die zijn geïmporteerd via de LastPass Active Directory Connector en verleen handmatig goedkeuring.
Aangemaakte gebruikers
Het account van de gebruiker is aangemaakt, maar er is nog geen activerings-e-mail verstuurd.
Selecteer de gebruikers om ze uit te nodigen.
Uitnodiging verlopen
Er is een uitnodiging per e-mail verstuurd, maar de gebruiker heeft geen actie ondernomen en de uitnodiging is verlopen.
  • Uitnodigingen verlopen na 90 dagen voor nieuwe gebruikers (gebruikers die geen LastPass-account hadden toen ze werden uitgenodigd).
  • Uitnodigingen verlopen na 14 dagen voor bestaande gebruikers (gebruikers die al een LastPass-account in ons systeem hadden toen ze uitgenodigd werden voor deelname aan dit bedrijfsaccount).

Status Wachtwoordloze authenticatie

Actief
De gebruiker heeft wachtwoordloze verificatie met succes geactiveerd en de LastPass Authenticator aan zijn LastPass-account gekoppeld.
Uitgenodigd
De gebruiker heeft een uitnodiging ontvangen om wachtwoordloze verificatie in te stellen door de LastPass Authenticator te koppelen aan zijn LastPass-account.
Vergrendeld
De wachtwoordloze verificatie van de gebruiker is vergrendeld omdat een beheerder de toegang handmatig heeft beperkt, of omdat er verdachte activiteiten zijn gedetecteerd.
Leeg
De status van de gebruiker verschijnt blanco of leeg als hij niet is uitgenodigd om wachtwoordloze verificatie te gebruiken.

Federale status

In de onderstaande tabel vindt u de federatieve status van gebruikers en de beschikbare beheerdersfuncties.

Tabel 1. Gefedereerde statussen en acties
Status Beschrijving Beschikbare acties Actie Gedrag
Federated Een federatieve gebruiker
Niet gefedereerd Een bestaande gebruiker die niet gefedereerd is en niet geselecteerd is voor federatie. Federatieve aanmelding inschakelen
  • De Federated User status van de gebruiker wordt bijgewerkt tot "Geselecteerd".
  • Geselecteerde gebruikers krijgen een e-mail met de melding dat ze geselecteerd zijn, en de volgende keer dat ze inloggen worden ze gevraagd federation in te stellen.
Geselecteerd

Bestaande gebruikers die specifiek zijn geselecteerd voor federatie.

Gefedereerde aanmelding uitschakelen De hangende migratie ongeldig maken om federatief te worden.
Niet in aanmerking Super admins EN gebruikers die niet gesynchroniseerd zijn vanuit de directory (=gebruikers die handmatig zijn toegevoegd op LastPass-beheerder) komen niet in aanmerking voor federatie.

Deze kolom is alleen zichtbaar als u een Federated Login heeft ingesteld.