product icon

Checklist voor het configureren van de Cisco ASA VPN

    Controleer de volgende instellingen:

    • De veldwaarde voor Login DN moet hetzelfde zijn als de Active Directory veldwaarde distinguishedName/unieke naam.
    • De veldwaarde voor Naam van server of IP-adres moet gelijk zijn aan het IP-adres van de Universal Proxy. Bijvoorbeeld 172.19.0.8 in deze testcase.
    • De veldnaam Base DN moet hetzelfde zijn als het basisdomein van de Active Directory.