product icon

Extra gebruikersbevoegdheden van ConnectWise voor PSA-integraties met LastPass

  Beveiligingsrollen aanmaken in het menu Systeembeheer voor ConnectWise-gebruikers.

  Iedere beveiligingsrol kan verschillende beveiligingsmodules krijgen. In de onderstaande tabel ziet u de minimale set modules die nodig zijn voor een succesvolle import.

  Iedere module heeft vier niveaus:
  • Niveau toevoegen
  • Niveau bewerken
  • Niveau verwijderen
  • Niveau navragen

  Sommige modules kunnen worden aangepast, zoals de Module voor tabellenconfiguratie (zie hieronder). U kunt de moduleniveaus voor de opgegeven beveiligingsrol inschakelen (toegang toestaan) of uitschakelen (toegang niet toestaan).

  Minimaal vereiste modules voor PSA-import

  Module Niveau toevoegen Niveau bewerken Niveau verwijderen Niveau navragen Benodigde aangepaste niveaus
  Bedrijfsonderhoud Geen Geen Geen Alle
  Contactpersonen Geen Geen Geen Alle
  Tabellenconfiguratie Geen Geen Geen Alle
  • Bedrijf/status bedrijf
  • Bedrijf/type bedrijf
  • Contactpersoon/type contactpersoon