product icon

Hoe beheer ik mijn Nooit-URL's in accountinstellingen?

  Voor sommige websites wilt u misschien dat LastPass uw aanmeldingsgegevens niet opslaat, geen wachtwoord aanmaakt, geen formulier invult, en u niet automatisch aanmeldt – kortom, u wilt niet dat LastPass wat voor actie dan ook uitvoert op de betreffende website. Als u wilt voorkomen dat LastPass acties uitvoert op een bepaalde website, kunt u deze markeren als 'Nooit-URL'.

  Beperking: Als u een LastPass Teams- of LastPass Business-account heeft, is de beschikbare functionaliteit mogelijk beperkt als gevolg van beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.

  Typen Nooit-URL's

  Er zijn twee typen Nooit-URL's. Beide kunnen jokertekens aan het begin of einde hebben.

  Let op: Het gebruik van een jokerteken (*) wordt alleen ondersteund voor URL's en domeinen. Er dient altijd een topleveldomein (TLD) gespecificeerd te worden (zoals .com).
  Domein
  Dit type Nooit-URL kan worden gebruikt om LastPass voor alle pagina's onder een domein uit te schakelen.
  Let op: Een domeinspecifieke Nooit-URL zonder subdomein geldt voor elk pad in het domein en elk bijbehorend subdomein.
  URL
  Dit type Nooit-URL kan worden gebruikt om LastPass alleen uit te schakelen op geselecteerde pagina's van een domein.
  Let op:Voor gebruikers van LastPass Business kunnen algemene Nooit-URL's en Uitsluitend-URL's worden ingesteld door een beheerder. Deze worden weergeven als "Enterprise-domein" in uw lijst Domeinen die door een beheerder worden ingesteld, kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. Als u probeert om handmatig een site toe te voegen voor een als "Nooit-URL" aangemerkt(e) URL of domein, wordt een melding weergegeven dat er een beleidsregel van kracht is die dit verbiedt.

  Een URL toevoegen als "Nooit-URL"

  1. Log in op LastPass en krijg toegang tot uw kluis door een van de volgende dingen te doen:
   • Klik in de werkbalk van uw webbrowser op het LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram en selecteer Kluis of Mijn kluis openen.
   • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
  3. Klik op het tabblad Nooit-URL's en klik op Toevoegen.
  4. Selecteer welk Type gegevens LastPass niet moet opgeven:
   • Website nooit toevoegen – Voorkomt de melding om de site toe te voegen.
   • Nooit wachtwoord genereren – Voorkomt dat het pictogram Wachtwoord genereren in het veld wordt weergegeven.
   • Nooit formulieren invullen – Voorkomt de melding om een formulier in te vullen.
   • Nooit automatisch aanmelden* – Voorkomt automatisch aanmelden op de website.
   • Toepassing nooit automatisch invullen* – Voorkomt dat de site automatisch wordt ingevuld (de site moet hiervoor ook zijn gemarkeerd als "Nooit automatisch aanmelden").
   • Nooit contextpictogrammen weergeven – Voorkomt dat de pictogrammen bij invoervelden verschijnen.
   • Nooit werken op deze site – Blokkeert de interactie van LastPass met de website volledig.
  5. Voer de URL van de gewenste site in en volg daarbij de volgende voorbeeldindelingen:

   Nooit-URL Type Geldt voor (voorbeeld) Geldt niet voor (voorbeeld) Actie
   example.com Domein example.com/, example.com/login, www.example.com/, www.example.com/login otherdomain.com/, example.net/ Geldt voor elk pad en elk subdomein
   example.com/ URL example.com/ www.example.com/, example.com/login Geldt alleen voor de pagina "/" van een domein
   example.com/login URL www.example.com/login www.example.com, example.com/ Geldt alleen voor de pagina "/login" van een domein
   www.example.com/ URL www.example.com/ example.com/, www.example.com/login Geldt alleen voor de pagina "/" van een subdomein
   example.com/* URL example.com/, example.com/login www.example.com/ Geldt voor elke pagina van een domein (maar niet voor subdomeinen)
   www.example.com/* URL www.example.com/, www.example.com/login example.com/ Geldt voor elke pagina van een subdomein
   *.example.com/login URL example.com/login, www.example.com/login example.com, www.example.com/index.php Geldt alleen voor de pagina "/login" van elk subdomein
   *.example.com/* URL example.com/, www.example.com, example.com/login, www.example.com/login otherdomain.com/ Geldt voor elke pagina en elk subdomein (gelijkwaardig aan example.com)
   Let op: Het specificeren van één exact IP-adres wordt ondersteund (bijvoorbeeld https://192.0.2.0/), maar het specificeren van een IP-adresbereik (bijvoorbeeld https://192.0.2.0-192.0.2.255) of CIDR-bereik (bijvoorbeeld https://192.0.2.0/24) wordt niet ondersteund.

  6. Nadat u de gewenste URL('s) voor elk type heeft ingevoerd, klikt u op Toevoegen.
  7. Als u klaar bent, kunt u het venster Accountinstellingen weer sluiten.

   Let op:  Als de website wordt geopend vanuit de kluis van LastPass of vanuit de LastPass-browserextensie, worden de opties 'Nooit automatisch aanmelden' (als Nooit-URL) en 'Nooit automatisch invullen' (voorkeursinstellingen voor de site) genegeerd.

  Resultaten: U heeft met succes uw gewenste Nooitgedacht-URL('s) toegevoegd.

  Een "Nooit-URL" verwijderen

  1. Als u een aangemaakte Nooit-URL wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen Verwijderen.
  2. Als dat wordt gevraagd, klikt u op OK om verder te gaan.
  Resultaten: U heeft met succes uw geselecteerde Never URL verwijderd.