HELP FILE

Hoe beheer ik mijn opties voor meervoudige verificatie in Accountinstellingen?

Meervoudige verificatie is een extra beveiligingslaag die u in LastPass kunt inschakelen, en vereist een tweede stap voordat u toegang tot uw account kunt verkrijgen. Als u deze beveiligingsfunctie inschakelt, beschermt u uw account tegen keyloggers en andere bedreigingen. Zelfs als uw hoofdwachtwoord in gevaar is, is uw account niet toegankelijk zonder deze tweede vorm van verificatie.

U kunt eventueel meervoudige verificatie uitschakelen in uw accountinstellingen.

Bent u LastPass-beheerder voor een LastPass Teams- of LastPass Business-account? Het wordt aanbevolen de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie te doorlopen in de Admin Console.

Een optie voor meervoudige verificatie inschakelen om LastPass te openen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram en selecteer Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 4. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie rechts van de gewenste optie voor meervoudige verificatie.

  Optie meervoudige verificatie bewerken

  Resultaat: Er wordt een venster weergegeven voor de geselecteerde verificatie-optie.

 5. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja.
 6. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als de geselecteerde verificatie wordt gebruikt.
   Opmerking:

   Als deze optie is geselecteerd en u geen internetverbinding heeft en/of https://lastpass.com niet bereikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Meer informatie over offline toegang.

 7. Afhankelijk van de verificator die u heeft geselecteerd, zullen de volgende stappen variëren. Voor volgende stappen raadpleegt u Welke opties voor meervoudige verificatie ondersteunt LastPass?.

Meerdere opties voor meervoudige verificatie inschakelen

U kunt meerdere opties voor meervoudige verificatie inschakelen om uw LastPass-kluis te openen. Het is aan te raden om waar mogelijk meerdere verificatieopties in te schakelen (ook op meerdere apparaten). Zo heeft u een back-up als u onverhoopt geen toegang meer heeft tot een apparaat.

Nadat u de eerste optie voor meervoudige verificatie heeft ingeschakeld, kunt u dezelfde stappen als in Een optie voor meervoudige verificatie inschakelen herhalen, om zoveel alternatieve opties voor meervoudige verificatie in te schakelen als nodig zijn.

Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie heeft ingeschakeld voor uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren uit de vervolgkeuzelijst onder in het venster Opties voor meervoudige verificatie. Op die manier krijgt u de vraag zich met de gewenste optie te verifiëren wanneer u zich aanmeldt bij LastPass.
Gewenste optie voor meervoudige verificatie selecteren