product icon

Beheer van Algemene Nooit-URL's en Algemene Uitsluitend-URL's door LastPass-beheerders

  LastPass Business -admins kunnen Global Never en Global Only URL's toevoegen in de Admin Console om te bepalen of u wilt dat LastPass uw gebruikers om actie vraagt. U kunt daarnaast een jokerteken (*) gebruiken voor zowel een subdomein als een subpad als u Algemene Nooit-URL's toevoegt.

  Let op: Als u ervoor kiest om geen jokerteken (*) te gebruiken voor uw URL of domein, zal LastPass de "Nooit-URL" logica toepassen op de exacte string die u hebt toegevoegd. Bovendien, als een gebruiker probeert een site handmatig op te slaan voor een URL of domein dat is toegevoegd als een Wereldwijde Nooit URL, zal hij worden geïnformeerd dat er een beleidsbeperking van kracht is die hem verhindert deze op te slaan.

  Als u geen LastPass-beheerder bent en deze instellingen als gebruiker vanuit uw kluis wilt beheren, zie dan Nooit-URL's beheren maar houd er rekening mee dat uw admin beleidsregels kan hebben afgedwongen die wijzigingen verbieden. Onthoud dat Algemene Uitsluitend-URL's alleen door beheerders van LastPass Business kunnen worden toegevoegd en beheerd.

  Algemene Nooit-URL's en Uitsluitend-URL's

  Algemene Nooit-URL's en apps beheren

  Let op: Het gebruik van een jokerteken (*) wordt alleen ondersteund voor URL's en domeinen. Er dient altijd een topleveldomein (TLD) gespecificeerd te worden (zoals .com).
  Info over deze taak: Om een denylist te maken van URL's en domeinen waarop u geen LastPass prompts ingeschakeld wilt hebben, doet u het volgende:
  1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Ga naar Geavanceerde opties > Business-opties in het navigatiegedeelte links.
  3. Selecteer het tabblad Algemene Nooit-URL's/Uitsluitend-URL's.
  4. Voer een of meer URL's en/of domeinen in, gescheiden door komma's of een teken voor nieuwe regel.
  5. Kies uit het volgende:
   • URL's en domeinen - Om te voorkomen dat LastPass vraagt om een exacte URL of domein:

   Voorbeeld: Toegevoegd als: https://sample.com,http://testing.com,https://example.com

   Voorbeeld: Opgeslagen als: sample.com, testing.com, example.com

   • URL's en subdomeinen - Om te voorkomen dat LastPass vraagt om een exacte URL of subdomein:

   Voorbeeld: Toegevoegd als: https://sample.com,http://testing.com,https://example.com

   Voorbeeld: Opgeslagen als: https://subdomain.example.com/,https://subdomain.sample.com/

   Opmerking: Om te voorkomen dat LastPass interactie heeft met bepaalde sites die subdomeinen in hun URL's hebben, moet de site worden opgeslagen onder Global Never URL's in het volgende formaat: *.example.com/*

   • URL's en domeinen met jokerteken(s) - Om te voorkomen dat LastPass vraagt om een variatie voor, na en/of voor & na een URL:

   Voorbeeld: Toegevoegd als: https://*.sample.com,http://testing.com*,https://*.example.com*

   Voorbeeld: Opgeslagen als: *sample.com, testing.com*, *example.com*

   De volgende voorbeelden en toelichtingen geven verdere aanwijzingen over de opmaak die u moet gebruiken bij het specificeren van uw URL('s) en/of domein(en).

   Nooit-URL Type Geldt voor (voorbeeld) Geldt niet voor (voorbeeld) Actie
   example.com Domein example.com/, example.com/login, www.example.com/, www.example.com/login otherdomain.com/, example.net/ Geldt voor elk pad en elk subdomein
   example.com/ URL example.com/ www.example.com/, example.com/login Geldt alleen voor de pagina "/" van een domein
   example.com/login URL www.example.com/login www.example.com, example.com/ Geldt alleen voor de pagina "/login" van een domein
   www.example.com/ URL www.example.com/ example.com/, www.example.com/login Geldt alleen voor de pagina "/" van een subdomein
   example.com/* URL example.com/, example.com/login www.example.com/ Geldt voor elke pagina van een domein (maar niet voor subdomeinen)
   www.example.com/* URL www.example.com/, www.example.com/login example.com/ Geldt voor elke pagina van een subdomein
   *.example.com/login URL example.com/login, www.example.com/login example.com, www.example.com/index.php Geldt alleen voor de pagina "/login" van elk subdomein
   *.example.com/* URL example.com/, www.example.com, example.com/login, www.example.com/login otherdomain.com/ Geldt voor elke pagina en elk subdomein (gelijkwaardig aan example.com)
   Let op: Het specificeren van één exact IP-adres wordt ondersteund (bijvoorbeeld https://192.0.2.0/), maar het specificeren van een IP-adresbereik (bijvoorbeeld https://192.0.2.0-192.0.2.255) of CIDR-bereik (bijvoorbeeld https://192.0.2.0/24) wordt niet ondersteund.

  6. Klik op Bijwerken als u klaar bent.

   Resultaat: U heeft een Global Never URL toegevoegd.

  Algemene Alleen-URL's beheren

  Let op: Het is niet aan te raden om Global Only URL's te gebruiken, tenzij er een specifieke behoefte is in uw infrastructuur waar u alleen een paar geselecteerde domeinen wilt inschakelen voor LastPass prompts.
  Info over deze taak: Om een toestemmingslijst te maken voor een selecte groep domeinen waarvoor u alleen LastPass prompts wilt inschakelen, doet u het volgende:
  1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Ga naar Geavanceerde opties > Business-opties > Algemene Nooit-URL's/Uitsluitend-URL's
  3. Voer een of meer URL's en/of domeinen in in het gedeelte "Algemene Alleen-URL's".
  4. Klik op Bijwerken als u klaar bent.

   Resultaat: Je hebt een Global Only URL toegevoegd.