HELP FILE

F5 BIG-IP APM VPN-configuratie voor het LastPass Universal Proxy RADIUS-protocol

Dit is een stapsgewijze beschrijving van het configureren van F5 BIG-IP APM VPN voor LastPass Universal Proxy met behulp van het RADIUS-protocol, om LastPass MFA in te stellen als secundaire verificatiemethode. De volgende stappen bevatten de instellingen die betrekking hebben op de Universal Proxy.

Voor de configuratie zijn de volgende stappen vereist:

Opmerking: Alleen de modi Password Authentication Protocol (PAP) en Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) worden ondersteund door de service.

De eigenschappen van uw RADIUS-server configureren

 1. Meld u in een browser aan bij de APM-beheerconsole van F5 BIG-IP.
 2. Ga In het navigatiegedeelte links naar Access > Authentication.
 3. Selecteer RADIUS.
 4. Klik op Create.

 5. Voer in het veld Name een naam in voor uw server.
 6. Selecteer in het veld Mode de optie Authentication.
 7. Selecteer in het veld Server Connection de optie Direct.
 8. Voer in het veld Server Address het IP-adres van LastPass Universal Proxy in.
 9. In het veld Authentication Service Port voert u het poortnummer in (standaard is 1812). Dit is de poort die is ingesteld in de Universal Proxy-configuratie.
 10. Voer in de velden Secret en Confirm Secret het geheim van uw RADIUS-server in.
 11. Voer in het veld Timeout 60 in.
 12. Voer in het veld Retries het aantal 3 in.
 13. Klik op Finished.

Configureer uw toegangsbeleid

 1. Ga in het tabblad Main naar Access > Profile / Policies > Access Profiles.
 2. Zoek in het tabblad Access Profile List uw beleidsregel en klik op Edit in de kolom Access Policy.

  De visuele beleidseditor van F5 BIG-IP APM opent het toegangsbeleid.

 3. Klik op uw beleidsregel.
 4. Stel in het tabblad Properties de volgende velden in:

  Server
  Kies uw server uit de lijst.
  SearchDN
  dc=domein, dc=land_code
  SearchFilter
  (samAccountName=%{session.logon.last.username})

 5. Klik op Save.
U heeft nu de RADIUS-verificatie geconfigureerd voor uw F5 BIG-IP APM VPN.