HELP FILE


Federatief aanmelden voor LastPass Business-gebruikers

    Zodra een LastPass Business admin federated login heeft ingesteld voor een organisatie, worden nieuwe gebruikers voorzien van een LastPass account waarmee ze kunnen inloggen op LastPass met hun bestaande bedrijfsaccount (AD FS, Azure AD, Okta, Google Workspace, PingOne, PingFederate, of OneLogin) - geen apart hoofdwachtwoord nodig!

    Let op:Federatieve aanmelding werkt niet via mobiele browsers (Android en iOS) en online aanmelding als de LastPass-browserextensie niet is geïnstalleerd. Zie Wat zijn de beperkingen voor LastPass-gebruikers met federatieve aanmelding? voor meer informatie.

    Info over het resetten van een hoofdwachtwoord

    Belangrijk: Het is voor u als federatieve gebruiker niet mogelijk uw hoofdwachtwoord te resetten in de accountinstellingen van LastPass – dit moet door uw LastPass-beheerder of binnen de Active Directory-omgeving gebeuren. Als uw hoofdwachtwoord ooit wordt gereset (door een beheerder, of door uzelf als gevolg van een afgedwongen reset van uw hoofdwachtwoord), wordt uw account omgezet naar een niet-federatief gebruikersaccount.