product icon

Fortinet VPN-configuratie voor het LastPass Universal Proxy LDAPS-protocol

  Als u FortiOS versie 6.4.0 of hoger en Amazon Corretto Java Runtime Environment versie 8u272 of hoger gebruikt met LDAPS-protocol, werkt de Universal Proxy niet, aangezien deze configuratie het gebruik van TLS-versie 1.3 tussen Fortinet en Universal Proxy vereist. Universal Proxy versie 2.2.0 ondersteunt alleen TLS versie 1.2. Om Universal Proxy versie 2.2.0. te laten werken met het LDAPS-protocol, kunt u dit op één van de onderstaande manieren omzeilen:
  • wijzig in FortiOS de hoogste ondersteunde TLS-versie naar 1.2
  • downgrade Amazon Corretto Java Runtime Environment 17 naar een versie voor 8u272
  • Een LDAP-serverprofiel definiëren:
   1. Meld u aan bij het Fortinet FortiGate SSL VPN-beheerdersportaal.
   2. Ga In het navigatiegedeelte links naar User & Device > LDAP Servers.
   3. Klik op Create New.

    De pagina Edit LDAP Server verschijnt.

   4. Voer de volgende informatie in:

    Name
    Voer een naam in voor uw LDAP-server.
    Server/IP Name
    Voer het IP-adres van LastPass Universal Proxy in.
    Server Port
    Voer uw poort in, standaard 636.
    Common Name Identifier
    samAccountname
    Distinguished Name
    Voer de unieke naam in de volgende indeling in: DC=domein, DC=land_code.
    Belangrijk: Gebruik geen backslash in het veld Distinguished Name.
    Bind Type
    Regular
    Secure Connection
    Inschakelen met de schakelaar.
    Protocol
    LDAPS
    Certificate
    Selecteer het juiste certificaat.

   5. Stel de Remote Authentication Timeout in. Volg deze instructies voor de opdrachtregel en voer de volgende opdracht uit:

    hostname # config system global
    hostname # set remoteauthtimeout 60
    hostname # end

   6. Klik op Test Connectivity om uw verbinding te testen.
   7. Klik op Test User Credentials om de aanmeldingsgegevens van een bestaande gebruiker te testen die deze server voor verificatie gebruikt.
   8. Klik op OK als u klaar bent.
  Resultaten: De Fortinet FortiGate SSL VPN is geconfigureerd. Zie voor meer informatie over de configuratie van LDAP de configuratietips en de technische notities in de Fortinet knowledgebase.