HELP FILE


LastPass Teams-rapporten genereren

LastPass Teams beschikt over uitgebreide opties voor rapportage voor onder meer gebruikersactiviteit en beveiliging om u te helpen de gegevens van uw organisatie te beschermen en compliance te bevorderen. Of u deze rapporten nu moet delen met een leidinggegevens of simpelweg specifieke gebeurtenissen aan specifieke gebruikers wilt koppelen, met deze rapporten houdt u de activiteiten van uw team in het oog en zorgt u ervoor dat de zaken controleerbaar blijven.

Rapporten in de Teams Admin Console

Rapport Gebruikersactiviteit

Selecteer Rapporten in het menu links. Het tabblad Gebruikersactiviteit bevat een uitgebreid logboek met elke aanmeldingsgebeurtenis, bijgewerkte wachtwoorden of gebruikersnamen, pogingen tot het invullen van formulieren of met succes ingevulde formulieren, en websites die door de LastPass Teams-gebruikers zijn verwijderd. In de logboeken worden zowel pogingen (oftewel mislukte aanmeldingen) als geslaagde acties vermeld. De rapporten kunnen worden gefilterd op datumbereik of gebruiker, en kunnen worden geëxporteerd naar Excel om op te slaan als back-up of om met anderen te delen.

  • U kunt de vervolgkeuzelijst gebruiken om een specifiek type gebeurtenis te selecteren of de vervolgkeuzelijst ongemoeid laten om zo Alle typen gebeurtenissen te selecteren.
  • Klik rechtsboven op het pictogram Meer Drie puntjes en selecteer Rapport exporteren om een rapport (in CSV-indeling) met de geselecteerde filters te exporteren.
  • Klik op het pictogram Meer Drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Gebeurtenissenlijst om een sleutel weer te geven die uitlegt wat elke actieaanduiding betekent.

In rapportgebeurtenissen voor individuele sites wordt standaard alleen het domein van de site weergegeven ( https://login.salesforce.com wordt bijvoorbeeld weergegeven als salesforce.com). Bij rapportgebeurtenissen voor een veilige notitie geeft het logboek alleen "Veilige notie" weer. Aanvullende details zoals de gebruikersnaam worden standaard nooit in een onversleutelde indeling naar LastPass verstuurd.

Rapport Beveiliging

Selecteer Rapporten in het linkermenu en klik vervolgens op Rapport Beveiliging voor een overzicht van verschillende kritieke gebruikersstatussen, waarvoor aanvullende opleiding of training gerechtvaardigd kan zijn (bijv. Hergebruikte hoofdwachtwoorden, Lage scores voor de veiligheidstest, enz.) Doel van dit niet-bewerkbare rapport is u te helpen het gebruik van LastPass onder de eindgebruikers te optimaliseren om zo de beveiliging van de digitale assets van uw bedrijf te verbeteren.