product icon

Welke globale beveiligingsopties zijn beschikbaar in LastPass?

  U kunt account-brede globale beveiligingsopties beheren voor de manier waarop u LastPass gebruikt.

  Automatische afmelding website
  Open deze optie via Mijn kluis openen > Accountinstellingen > Algemeen > Geavanceerde instellingen weergeven > Beveiliging om te bepalen hoe lang uw sessie op de server blijft bestaan, zodat u zich automatisch kunt aanmelden wanneer u de LastPass-browserextensie gebruikt. Hierbij wordt aangenomen dat uw sessie niet wordt beëindigd door methoden als expliciet afmelden of het sluiten van de browser als de optie "Afmelden als alle browsers worden gesloten" is ingeschakeld.
  Bookmarklets automatisch afmelden
  Vergelijkbaar met 'Website auto-logoff timeout' behalve dat het van toepassing is op LastPass bookmarklets. Deze voorkeursinstelling kan worden beheerd onder Mijn kluis openen > Accountinstellingen > Algemeen > Geavanceerde instellingen weergeven > Beveiliging.
  Nogmaals om hoofdwachtwoord vragen
  Deze instelling bepaalt of het hoofdwachtwoord moet worden ingevoerd bij het uitvoeren van taken die toegang geven tot gevoelige informatie (d.w.z. toegang tot een Identiteit, toegang tot het wachtwoord van een Site, toegang tot een Site, toegang tot een Beveiligde Notitie, toegang tot een Form Fill profiel, en Inloggen op een Site). U kunt deze instellingen bijwerken via Mijn kluis openen > Accountinstellingen > Algemeen > Geavanceerde instellingen weergeven > Nogmaals om hoofdwachtwoord vragen. Als u een van deze selectievakjes inschakelt, is de handeling van toepassing op elke site, elke veilige notitie of elke formulierfunctie die u heeft. Als u een meer verfijnde controle wilt, gebruikt u de instelling Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord.   Meer informatie.
  Sessies verwijderen
  Als u uw webbrowser of mobiele sessie open laat en polling is ingeschakeld, wordt u uitgelogd uit de andere sessie. Als uw webbrowser of mobiele sessie is afgesloten, maar u laat uzelf aangemeld bij LastPass, kan dit ook nuttig zijn (bijvoorbeeld, uw webbrowser is afgesloten op het werk, en u meldt zich thuis aan met deze instelling ingeschakeld, dan moet u zich aanmelden de volgende keer dat u uw webbrowser op het werk opent). U kunt deze instelling inschakelen via Mijn kluis openen > Accountinstellingen > Algemeen > Geavanceerde instellingen weergeven > Sessies verwijderen; de instelling is standaard uitgeschakeld. Dit werkt alleen als u "controle op accountwijzigingen" heeft ingeschakeld in de browserextensie. U kunt dit controleren door het LastPass-pictogram te selecteren. Vervolgens selecteert u Accountinstellingen of uw LastPass-e-mailadres en selecteert u Voorkeuren van uw extensie > Geavanceerd > Server controleren op accountwijzigingen (min.). Deze optie is ook van toepassing op mobiele sessies.
  Wachtwoordmeldingen
  Deze optie stuurt een e-mail notificatie om u te waarschuwen als uw LastPass account e-mail adres, master password, Site gebruikersnamen of Site wachtwoorden zijn gewijzigd in LastPass. U kunt deze instellingen beheren via Mijn kluis openen > Accountinstellingen > Algemeen > Geavanceerde instellingen weergeven > Wachtwoordmeldingen. Meer informatie.