product icon

Hoe kan ik een toegangs- en authenticatiebeleid instellen voor inloggen zonder wachtwoord?

Hoe kan ik een toegangs- en authenticatiebeleid instellen voor inloggen zonder wachtwoord?

    Met LastPass kunt u een breed scala aan granulaire toegangsbeleidsregels instellen die krachtige hulpmiddelen bieden om de toegang van gebruikers te controleren en te bewaken.

    U kunt verificatiebeleid instellen in de new Admin Console. Deze beleidslijnen omvatten primaire en secundaire authenticatiemethoden, biometrische vereisten voor verschillende platforms, Extra verificatie vereisen, het maximumaantal aanmeldingspogingen, en beleidslijnen voor het herstel van accounts.