product icon

Hoe kan ik aangepaste beheerders toewijzen en bewerken in de nieuwe Admin Console?

  Splits beheerdersverantwoordelijkheden op door aangepaste beheerders aan te maken die gepersonaliseerde taken kunnen uitvoeren in de Admin Console.

  Maak een nieuw aangepast beheerdersniveau

  Info over deze taak:
  Let op: Om een aangepaste beheerder aan te maken, moet u een beheerder of een superbeheerder zijn met de machtiging om beheerdersniveaus te wijzigen.
  1. Meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord om de nieuwe Admin Console op https://admin.lastpass.com te openen.
  2. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze optie is ingeschakeld voor uw account).
  3. Ga naar Gebruikers > Beheerdersniveaus.
  4. Klik op Nieuw beheerdersniveau.

   De lade Nieuw beheerdersniveau verschijnt.

   Nieuw beheerdersniveau

  5. Voer een naam in voor het beheerdersniveau. Deze moet minder dan 300 tekens bevatten.

   Let op: Zorg ervoor dat u een unieke naam opgeeft. Het is niet mogelijk om dezelfde naam te gebruiken voor meerdere aangepaste beheerdersniveaus.

  6. Geef eventueel een beschrijving van het aangepaste beheerdersniveau op.
  7. Kies onder Machtigingen welke machtigingen u aan het beheerdersniveau wilt toekennen en klik vervolgens op Wijzigen of Weergeven. Meer informatie over de verschillende machtigingen die beschikbaar zijn voor aangepaste beheerders.

   Tip: Beweeg met de muis over de selectievakjes Weergeven en Wijzigen van elke machtigingscategorie om te bekijken wat elke machtiging precies inhoudt.

  8. Om machtigingen op te slaan en gebruikers toe te wijzen, klikt u op Opslaan en toewijzen.

   U kunt ook klikken op Opslaan & afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en te stoppen met het bewerken van details van uw nieuwe aangepaste beheerdersniveau. U kunt op elk moment terugkeren naar uw aangepaste beheerdersniveau en verder gaan met bewerken.

   Als u op Opslaan en toewijzen hebt geklikt, verschijnt de lade Gebruikers toewijzen.

   Gebruikers toewijzen

  9. Om gebruikers toe te wijzen, selecteert u de gewenste gebruikers om toe te voegen aan dit aangepaste beheerdersniveau. U kunt het zoekveld gebruiken om bepaalde gebruikers te vinden.

   Let op: U kunt een gebruiker slechts aan één (1) beheerdersniveau tegelijk toewijzen. Het laatst toegewezen niveau is het niveau dat zal worden toegepast.

  10. Klik op Gebruikers toewijzen.
  Resultaten: U hebt een nieuw aangepast admin niveau gemaakt met machtigingen en gebruikers.

  Een bestaand aangepast beheerdersniveau bewerken

  Info over deze taak: In sommige gevallen moet u wijzigingen aanbrengen aan een aangepast beheerdersniveau dat al bestaat (u wilt bijvoorbeeld de machtigingen wijzigen of gebruikers toevoegen/verwijderen).
  1. Meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord om de nieuwe Admin Console op https://admin.lastpass.com te openen.
  2. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze optie is ingeschakeld voor uw account).
  3. Ga naar Gebruikers > Beheerdersniveaus.
  4. Klik op uw aangepaste beheerdersniveau in de lijst met beheerdersniveaus die op het scherm wordt weergegeven.

   Er verschijnt een lade met uw aangepaste beheerdersniveau.

  5. Doe het volgende om een nieuwe gebruiker toe te voegen:
   1. Klik op Gebruikers toewijzen.

    Een nieuwe gebruiker toevoegen

    De lade Gebruikers toewijzen wordt weergegeven.

   2. Selecteer de gewenste gebruikers om toe te voegen aan dit aangepaste beheerdersniveau. U kunt het zoekveld gebruiken om bepaalde gebruikers te vinden.

    Let op: U kunt een gebruiker slechts aan één (1) beheerdersniveau tegelijk toewijzen. Het laatst toegewezen niveau is het niveau dat zal worden toegepast.

   3. Klik op Gebruikers toewijzen.
  6. Doe het volgende om een gebruiker te verwijderen:
   1. Klik op Alle gebruikers bekijken & bewerken.

    Alle gebruikers bekijken en bewerken

    De lade Gebruikers wordt weergegeven.

   2. Selecteer de gebruikers die u wilt verwijderen.
   3. Klik op Gebruiker verwijderen.
  7. Doe het volgende om de aan uw aangepaste beheerdersniveau toegewezen machtigingen te bewerken:
   1. Selecteer Meer opties en Details beheerdersniveau bewerken.

    Aangepast beheerdersniveau bewerken

   2. Vouw het deelvenster Machtigingen uit (als het deelvenster is samengevouwen).
   3. Schakel de selectievakjes voor machtigingen in of uit.
   4. Zodra u uw wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Wijzigingen opslaan.
  8. Om de naam of beschrijving van uw aangepaste beheerdersniveau te bewerken, zodra u op de lade bent die uw aangepaste beheerdersniveau weergeeft:
   1. Selecteer Meer opties en Details beheerdersniveau bewerken.
   2. Bewerk de velden Naam beheerdersniveau en/of Beschrijving.
   3. Selecteer Wijzigingen opslaan.

  Hoe verwijder ik een aangepast beheerdersniveau?

  Info over deze taak: In sommige gevallen wilt u iemand misschien tijdelijk aangepaste beheerdersrechten geven, bijvoorbeeld alleen voor een bepaalde taak. Wanneer de aangepaste beheerder zijn taak heeft voltooid, kunt u het aangepaste beheerdersniveau dat voor die taak is aangemaakt, verwijderen.
  1. Meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord om de nieuwe Admin Console op https://admin.lastpass.com te openen.
  2. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze optie is ingeschakeld voor uw account).
  3. Ga naar Gebruikers > Beheerdersniveaus.
  4. Klik op uw aangepaste beheerdersniveau in de lijst met beheerdersniveaus die op het scherm wordt weergegeven.

   Er verschijnt een lade met uw aangepaste beheerdersniveau.

  5. Doe het volgende om het aangepaste beheerdersniveau te verwijderen:
   1. Selecteer Meer opties en Beheerdersniveau verwijderen.
   2. Selecteer Verwijderen.
  Resultaten: U heeft met succes uw aangepaste admin niveau verwijderd.