HELP FILE


Hoe configureer ik LastPass Universal Proxy met het configuratiebestand server.properties zonder de CLI-tool?

Nadat u LastPass Universal Proxy voor de eerste keer geïnstalleerd heeft, moet deze geconfigureerd worden voor gebruik. U kunt de LastPass Universal Proxy configureren met behulp van de CLI-tool of door het configuratiebestand voor server.properties te bewerken in een teksteditor. Hieronder vindt u stapsgewijze instructies voor de configuratie met het bestand server.properties.

Voordat u begint: Raadpleeg Hoe configureer ik LastPass Universal Proxy? voor informatie over het downloaden en installeren van LastPass Universal Proxy.
Opmerking: Voor deze functie is een account vereist met LastPass Business + Add-on Advanced MFA. Hoe kan ik mijn LastPass Business-account upgraden met een add-on?
Belangrijk: Om LastPass Universal Proxy 4.0 te kunnen gebruiken met het RADIUS-protocol, moet er een Active Directory Connector geïnstalleerd zijn, en een Active Directory aanwezig zijn.
Opmerking:

Wij raden aan de CLI-tool te gebruiken wanneer u Universal Proxy voor de eerste keer configureert, omdat deze een eerste versie van het server.properties bestand genereert. Dit bestand is leesbaar. Voor meer configuraties kunt u het configuratiebestand server.properties bewerken met uw teksteditor.

Als u een fout heeft gemaakt bij het bewerken van het configuratiebestand, kunt u altijd opnieuw beginnen vanuit de CLI-tool en een nieuw bestand maken.

Tip:
 • Om de huidige inhoud van het bestand server.properties zonder gevoelige gegevens te bekijken, open PowerShell en voer de volgende opdracht uit:
  uproxy -showConfig
 • Om het bestand server.properties te openen in de standaard teksteditor, opent u PowerShell voert u de volgende opdracht uit:
  uproxy -editConfig
Universal Proxy 4.2 ondersteunt de opdrachten -showconfig en -editconfig niet

Voor meer informatie over de configuratie-instellingen raadpleegt u Hoe configureer ik LastPass Universal Proxy met behulp van de opdrachtregelinterface (CLI)?.

 1. Ga naar de map C:\Program Files\LastPass\Universal Proxy\conf en sla server_template.properties op als server.properties.
 2. Open het bestand server.properties met een teksteditor en bewerk de eigenschappen.
 3. Sla het bestand server.properties op.

  Het bestand server-template.properties in C:\Program Files\LastPass\Universal Proxy\conf bevat alle mogelijke kenmerken en hun beschrijvingen.

  ###
  ### This configuration file contains the settings for the Universal Proxy.
  ### It has four sections
  ### 	* Server settings
  ### 	* LastPass API settings
  ### 	* LDAP settings
  ### 	* RADIUS settings
  ### Fill Server settings and LastPass API settings first. Then fill LDAP settings if you plan to use
  ### Universal Proxy using LDAP or LDAPS or fill RADIUS settings if you are going to use RADIUS.
  ### If a value is not applicable for your case leave it as it is.
  ### For further information see the online documentation:
  ### 	https://support.logmeininc.com/lastpass/help/what-is-lastpass-universal-proxy
  ###
  ### Note, that it is also possible to configure Universal Proxy using the command line tool.
  ### Issue the following command in PowerShell to start the command line configuration tool:
  ### 	uproxy -configurationTool
  ### Online documentation for the configuration tool:
  ### 	https://support.logmeininc.com/lastpass/help/how-do-i-configure-the-lastpass-universal-proxy-via-command-line
  ###
  
  
  #######################################
  #######################################
  ###                 ###
  ### Universal Proxy Server settings ###
  ###                 ###
  #######################################
  #######################################
  ##
  ## Server settings: set these values to configure how the Universal Proxy handles incoming authentication
  ## requests. Choose the authentication protocol (LDAP, LDAPS or RADIUS), specify the ports and domains and
  ## set the server mode (LP, PLP, SFA).
  ## For an explanation about server modes see the documentation:
  ## 	https://support.logmeininc.com/lastpass/help/what-is-lastpass-universal-proxy#server_modes
  ##
  
  # The protocol to authenticate users. [LDAP | LDAPS | RADIUS]
  server.protocol=
  
  # The mode in which Universal Proxy should run [LP | PLP | SFA].
  server.mode=
  
  # The port on which Universal Proxy listens on.
  server.port=
  
  #Accounting port is used if Radius protocol is selected.
  #The accounting port Universal Proxy listens on.
  server.accounting.port=
  
  # The name of your company. This value appears to end users in the MFA app.
  company.name=
  
  # The name of your company. This value appears to end users in the MFA app.
  company.name=
  
  #################################################################
  #################################################################
  ###                              ###
  ### Authentication server settings: Common Login Service   ###
  ###                              ###
  #################################################################
  #################################################################
  ##
  ##
  
  cli.cls.integration.key=
  cli.cls.integration.secret=
  default.cls.auth.method=
  
  ###################################################
  ###################################################
  ###                       ###
  ### Authentication server settings: LDAP server ###
  ###                       ###
  ###################################################
  ###################################################
  ##
  ## LDAP settings: set these values to configure Universal Proxy to be able to communicate with a LDAP server.
  ## Leave these values blank if you are not planning to use Universal Proxy for LDAP authentication.
  ## The ldap.admin.password field is applicable only if the server mode is LP.
  ## The ldap.address, ldap.port and ldap.tls fields can only be used if the server mode is either PLP or SFA.
  ## For an explanation about server modes see the documentation:
  ## 	https://support.logmeininc.com/lastpass/help/what-is-lastpass-universal-proxy#server_modes
  ## For the current server mode see the value of the server.mode variable in this file.
  ## Leave any value blank which is not applicable for your current setup.
  ##
  
  # The address of the AD. Applies to server modes: [PLP | SFA]
  ldap.address=
  
  # The port on which the AD expects authentication messages (default: LDAP: 389, LDAPS: 636). Applies to server modes: [PLP | SFA]
  ldap.port=
  
  # The distinguished name of the LDAP admin user. Example: CN=admin,CN=Users,DC=domain,DC=com
  ldap.admin=
  
  # The password of the LDAP admin user. Applies to server modes: [LP] only.
  ldap.admin.password=
  
  # LDAP naming attribute: the name of the LDAP field in which the Windows user logon name is stored. Possible values: [cn | uid | userPrincipalName | sAMAccountName]
  # ldap.attribute.login=sAMAccountName
  ldap.attribute.login=
  
  # Password of the Keystore and Truststore files containing the SSL certificates. Applies only if you chose LDAPS protocol in Universal Proxy Server settings.
  keystore.password=
  
  #####################################################
  #####################################################
  ###                        ###
  ### Authentication server settings: Radius server ###
  ###                        ###
  #####################################################
  #####################################################
  ##
  ## RADIUS settings: set these values to configure Universal Proxy to be able to communicate with a real RADIUS server.
  ## Leave these values blank if you are not planning to use Universal Proxy for RADIUS authentication.
  ## Note, that radius.server.address and radius.server.port are values which have to be filled only if the
  ## server mode is either PLP or SFA.
  ## For an explanation about server modes see the documentation:
  ## 	https://support.logmeininc.com/lastpass/help/what-is-lastpass-universal-proxy#server_modes
  ## For the current server mode see the value of the server.mode variable in this file.
  ## Leave any value blank which is not applicable for your current setup.
  ##
  
  # The address of the RADIUS server. Applies to server modes: [PLP | SFA]
  radius.server.address=
  
  # The port on which the RADIUS server expects the authentication messages (1812 by default). Applies to server modes: [PLP | SFA]
  # radius.server.port=1812
  radius.server.port=
  
  # The accounting port of the Radius server.
  # radius.server.accounting.port=1813
  radius.server.accounting.port=
  
  # The RADIUS secret.
  radius.secret=
  
  #RADIUS Ldap authentication
  radius.ldap.auth.enabled=