product icon

Hoe configureer ik LastPass Universal Proxy 4.x met het configuratiebestand server.properties zonder de CLI-tool op Windows te gebruiken?

  Voordat u begint: Kijk op Hoe stel ik LastPass Universal Proxy v4.x in? voor informatie over het downloaden en installeren van LastPass Universal Proxy.
  Info over deze taak:
  Let op: Voor deze functie is een account vereist met LastPass Business Add-on Advanced MFA. Hoe kan ik mijn LastPass Business-account upgraden met een add-on?
  Belangrijk: Om LastPass Universal Proxy 4.x te kunnen gebruiken, moet een Active Directory Connector geïnstalleerd zijn en moet er een Active Directory aanwezig zijn.
  Let op:

  Wij raden aan de CLI-tool te gebruiken wanneer u Universal Proxy voor de eerste keer configureert, omdat deze een eerste versie van het server.properties bestand genereert. Dit bestand is leesbaar. Voor meer configuraties kunt u het configuratiebestand server.properties bewerken met uw teksteditor.

  Als u een fout heeft gemaakt bij het bewerken van het configuratiebestand, kunt u altijd opnieuw beginnen vanuit de CLI-tool en een nieuw bestand maken.

  Tip:
  • Om de huidige inhoud van het bestand server.properties zonder gevoelige gegevens te bekijken, open PowerShell en voer de volgende opdracht uit:
   uproxy -showConfig
  • Om het bestand server.properties te openen in de standaard teksteditor, opent u PowerShell voert u de volgende opdracht uit:
   uproxy -editConfig
  Universal Proxy 4.2 biedt geen ondersteuning voor de commando's -showconfig en -editconfig.

  Voor meer informatie over de configuratie-instellingen, zie Hoe configureer ik LastPass Universal Proxy 4.x met behulp van de command line interface (CLI) op Windows?.

  1. Ga naar de map C:\Program Files\LastPass\Universal Proxy\conf en sla server_template.properties op als server.properties.
  2. Open het bestand server.properties met een teksteditor en bewerk de eigenschappen.
  3. Sla het bestand server.properties op.

   Het bestand server-template.properties in C:\Program Files\LastPass\Universal Proxy\conf bevat alle mogelijke kenmerken en hun beschrijvingen.

   ###
   ### This configuration file contains the settings for the Universal Proxy.
   ### It has four sections
   ### 	* Server settings
   ### 	* LastPass API settings
   ### 	* LDAP settings
   ### 	* RADIUS settings
   ### Fill Server settings and LastPass API settings first. Then fill LDAP settings if you plan to use
   ### Universal Proxy using LDAP or LDAPS or fill RADIUS settings if you are going to use RADIUS.
   ### If a value is not applicable for your case leave it as it is.
   ### For further information see the online documentation:
   ### 	https://support.lastpass.com/help/what-is-lastpass-universal-proxy
   ###
   ### Note, that it is also possible to configure Universal Proxy using the command line tool.
   ### Issue the following command in PowerShell to start the command line configuration tool:
   ### 	uproxy -configurationTool
   ### Online documentation for the configuration tool:
   ### 	https://support.lastpass.com/help/how-do-i-configure-the-lastpass-universal-proxy-via-command-line
   ###
   
   
   #######################################
   #######################################
   ###                 ###
   ### Universal Proxy Server settings ###
   ###                 ###
   #######################################
   #######################################
   ##
   ## Server settings: set these values to configure how the Universal Proxy handles incoming authentication
   ## requests. Choose the authentication protocol (LDAP, LDAPS or RADIUS), specify the ports and domains and
   ## set the server mode (LP, PLP, SFA).
   ## For an explanation about server modes see the documentation:
   ## 	https://support.lastpass.com/help/what-is-lastpass-universal-proxy#server_modes
   ##
   
   # The protocol to authenticate users. [LDAP | LDAPS | RADIUS]
   server.protocol=
   
   # The mode in which Universal Proxy should run [LP | PLP | SFA].
   server.mode=
   
   # The port on which Universal Proxy listens on.
   server.port=
   
   #Accounting port is used if Radius protocol is selected.
   #The accounting port Universal Proxy listens on.
   server.accounting.port=
   
   # The name of your company. This value appears to end users in the MFA app.
   company.name=
   
   # The name of your company. This value appears to end users in the MFA app.
   company.name=
   
   #################################################################
   #################################################################
   ###                              ###
   ### Authentication server settings: Common Login Service   ###
   ###                              ###
   #################################################################
   #################################################################
   ##
   ##
   
   cli.cls.integration.key=
   cli.cls.integration.secret=
   default.cls.auth.method=
   
   ###################################################
   ###################################################
   ###                       ###
   ### Authentication server settings: LDAP server ###
   ###                       ###
   ###################################################
   ###################################################
   ##
   ## LDAP settings: set these values to configure Universal Proxy to be able to communicate with a LDAP server.
   ## Leave these values blank if you are not planning to use Universal Proxy for LDAP authentication.
   ## The ldap.admin.password field is applicable only if the server mode is LP.
   ## The ldap.address, ldap.port and ldap.tls fields can only be used if the server mode is either PLP or SFA.
   ## For an explanation about server modes see the documentation:
   ## 	https://support.lastpass.com/help/what-is-lastpass-universal-proxy#server_modes
   ## For the current server mode see the value of the server.mode variable in this file.
   ## Leave any value blank which is not applicable for your current setup.
   ##
   
   # The address of the AD. Applies to server modes: [PLP | SFA]
   ldap.address=
   
   # The port on which the AD expects authentication messages (default: LDAP: 389, LDAPS: 636). Applies to server modes: [PLP | SFA]
   ldap.port=
   
   # The distinguished name of the LDAP admin user. Example: CN=admin,CN=Users,DC=domain,DC=com
   ldap.admin=
   
   # The password of the LDAP admin user. Applies to server modes: [LP] only.
   ldap.admin.password=
   
   # LDAP naming attribute: the name of the LDAP field in which the Windows user logon name is stored. Possible values: [cn | uid | userPrincipalName | sAMAccountName]
   # ldap.attribute.login=sAMAccountName
   ldap.attribute.login=
   
   # Password of the Keystore and Truststore files containing the SSL certificates. Applies only if you chose LDAPS protocol in Universal Proxy Server settings.
   keystore.password=
   
   #####################################################
   #####################################################
   ###                        ###
   ### Authentication server settings: Radius server ###
   ###                        ###
   #####################################################
   #####################################################
   ##
   ## RADIUS settings: set these values to configure Universal Proxy to be able to communicate with a real RADIUS server.
   ## Leave these values blank if you are not planning to use Universal Proxy for RADIUS authentication.
   ## Note, that radius.server.address and radius.server.port are values which have to be filled only if the
   ## server mode is either PLP or SFA.
   ## For an explanation about server modes see the documentation:
   ## 	https://support.lastpass.com/help/what-is-lastpass-universal-proxy#server_modes
   ## For the current server mode see the value of the server.mode variable in this file.
   ## Leave any value blank which is not applicable for your current setup.
   ##
   
   # The address of the RADIUS server. Applies to server modes: [PLP | SFA]
   radius.server.address=
   
   # The port on which the RADIUS server expects the authentication messages (1812 by default). Applies to server modes: [PLP | SFA]
   # radius.server.port=1812
   radius.server.port=
   
   # The accounting port of the Radius server.
   # radius.server.accounting.port=1813
   radius.server.accounting.port=
   
   # The RADIUS secret.
   radius.secret=
   
   #RADIUS Ldap authentication
   radius.ldap.auth.enabled=
   Belangrijk: De maximale lengte van de sAMAccountName is 20 tekens.