HELP FILE

Hoe schakel ik automatisch invullen in voor de LastPass-app voor Android, en hoe gebruik ik deze functie?

  LastPass kan uw aanmeldingsgegevens automatisch invullen in diverse Android-apps en websites.

  Automatisch invullen inschakelen

  LastPass kan uw aanmeldingsgegevens automatisch invullen in diverse Android-apps en websites.

  1. Open de app en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Selecteer linksboven in het scherm.
  3. Ga naar Instellingen > Automatisch invullen.
  4. Schakel de instelling Automatisch aanmeldingsgegevens invullen in.
  5. Tik op Volgende.

   Resultaat: Het menu Toegankelijkheid van uw Android-apparaat wordt weergegeven.

  6. Tik op LastPass, en schakel vervolgens de instelling LastPass in.
  7. Tik op OK.
  U hebt automatisch invullen ingeschakeld voor de LastPass-app voor Android.

  Automatisch invullen gebruiken

  Wanneer u automatisch invullen heeft ingeschakeld, kunt u deze functie gebruiken om uw aanmeldingsgegevens automatisch in te vullen in apps en op websites.

  1. Open de LastPass-app en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Open de gewenste app of ga naar een website en tik in een invoerveld op het aanmeldingsscherm.
  3. Het automatisch invullen werkt nu op één van de volgende manieren:
   • Automatische pop-up – LastPass verschijnt automatisch in een pop-upvenster met overeenkomstige aanmeldingsgegevens voor de site, waarin u de gewenste gegevens kunt aantikken om deze te selecteren.
   • Automatisch invullen met LastPass-melding – Als er geen pop-up verschijnt, kunt u de melding voor het automatisch invullen gebruiken. Veeg vanaf de bovenrand van uw apparaat naar beneden om uw Android-meldingen te openen. Tik op de optie Automatisch invullen met LastPass en selecteer de gewenste aanmeldingsgegevens. Om deze functie te gebruiken, moet de optie Meldingen automatisch invullen weergeven zijn ingeschakeld.
    Opmerking:  Op apparaten met Android OS 8 (Oreo) of later kunt u de functie Automatisch invullen met Oreo handmatig activeren door een gebruikersnaam- of wachtwoordveld aan te tikken en ingedrukt te houden en vervolgens de optie Automatisch invullen te selecteren.