HELP FILE

Hoe exporteer ik mijn kluisgegevens terwijl ik aangemeld ben via de LastPass-website ?

  U kunt de inhoud van uw LastPass-kluis exporteren zodat u een beveiligde kopie voor uw eigen archief kunt bewaren. Bij deze exportmethode worden uw kluisgegevens op een browserpagina weergegeven zodat ze opgeslagen kunnen worden.

  Beperking: Als u een LastPass Teams- of LastPass Business-account hebt, is de beschikbare functionaliteit mogelijk beperkt als gevolg van beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.
  Opmerking:Bent u aangemeld bij de LastPass-browserextensie? Zie Hoe exporteer ik opgeslagen gegevens uit LastPass als algemeen CSV-bestand? voor de instructies om te exporteren.
  1. Ga naar de aanmeldingspagina van LastPass: https://lastpass.com/?ac=1
  2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
  3. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze optie is ingeschakeld voor uw account).
  4. Selecteer Geavanceerde opties > Exporteren in het navigatiegedeelte links.
  5. Voer, indien daarom wordt gevraagd, uw hoofdwachtwoord in. Selecteer desgewenst Niet opnieuw vragen gedurende en gebruik de vervolgkeuzelijst om een tijdsinterval te selecteren.
  6. Selecteer Doorgaan.

   Resultaat: Er is een e-mail naar uw LastPass-mailadres verstuurd ter verificatie.

  7. Zoek een bericht met het onderwerp "Export verifiëren" in uw mailbox en klik in het bericht op Doorgaan met de export om de verificatie uit te voeren.

   Opmerking: De verificatiekoppeling verloopt na 10 minuten.

  8. Keer terug naar uw kluis, en ga nogmaals naar Geavanceerde opties > Exporteren.
  9. Voer uw hoofdwachtwoord in als u hierom wordt gevraagd en klik op Verzenden.
  U heeft uw LastPass-kluisgegevens geëxporteerd en deze worden weergegeven op een pagina in uw browser. U kunt de inhoud kopiëren en in een teksteditor plakken om het bestand lokaal op te slaan.