product icon

Hoe importeer ik bedrijven vanuit PSA's?

  De gebruikersimportfunctie voor beheerde bedrijven zorgt ervoor dat u LastPass in sync kunt houden met de door u gekozen PSA. LastPass ondersteunt PSA-integraties voor Datto en ConnectWise Manage.
  Voordat u begint: Er moet een PSA-integratie worden ingesteld voor uw LastPass Business account, die momenteel alleen beschikbaar is in de oudere Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  Raadpleeg de volgende artikelen voor informatie over het instellen van een PSA-integratie voordat u verder gaat:
  Info over deze taak: Om bedrijven en gebruikers uit uw PSA te importeren, doet u het volgende:
  1. Log in op de LastPass Admin Console van de primaire account door een van de volgende dingen te doen:
   • Klik op het actieve LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram en selecteer vervolgens Admin Console.
   • Navigeer naar de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard en log in met uw LastPass-beheerder (MSP-technicus) e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Selecteer Beheerde bedrijven > Importeren vanuit .

   Resultaat: Een lijst met kenmerken die zijn geconfigureerd voor uw PSA-scherm.

  3. Filter de kenmerken om de gewenste accounts en e-mails te selecteren voor import en klik vervolgens op Doorgaan.

   Resultaat: De accounts worden gedownload. Eenmaal gedownload verschijnen er twee tabbladen: Bedrijven in en Bedrijven niet in . Deze pagina dient om te selecteren met welke bedrijven u te maken wilt hebben in deze importcyclus.

   Bedrijven in
   Bedrijven die bestaan in uw PSA met de filter (van Stap 3) op het ogenblik van de import. Op dit tabblad wordt aangegeven of nieuwe bedrijven zijn toegevoegd om een beheerd bedrijf in LastPass aan te maken.
   Bedrijven niet in
   Bedrijven die eerder zijn toegewezen aan een bestaand beheerd bedrijf in LastPass, maar niet zijn gevonden op het moment van importeren. Dit kan komen doordat er een filter is geselecteerd die niet toegewezen is aan het bedrijf, of doordat het bedrijf is verwijderd uit uw PSA. Als een bedrijf moet worden verwijderd, gebeurt dit buiten het importproces om.

  4. Selecteer de accounts en contactpersonen die u wilt importeren, en klik op Doorgaan.

   Let op: Niet-toegewezen bedrijven worden als eerst vermeld.

   Naam
   De naam van het bedrijf
   Importstatus
   Toegewezen: Het bedrijf is al geïmporteerd. Ons systeem traceert welke bedrijven u geïmporteerd heeft vanuit uw PSA en koppelt ze aan beheerde bedrijven in LastPass. Met deze toewijzing kunt u stapsgewijs importeren. Als er meer gegevens van hetzelfde bedrijf geïmporteerd worden, worden er geen nieuwe bedrijven aangemaakt, maar blijft het bestaande bedrijf behouden. Dankzij de grafische weergave kunt u de importfunctie niet alleen gebruiken voor het overdragen van bedrijven maar ook voor wijzigingen in e-mailadressen.
   Niet toegewezen: Het bedrijf is niet ingevoerd. De import creëert een nieuw beheerd bedrijf voor dit item indien geselecteerd.
   Niet toegewezen - mogelijk dubbel: Dubbele bedrijven zijn een speciaal niet-gemarkeerd geval, en betekent dat uw LastPass-account een beheerd bedrijf heeft met dezelfde naam als het geïmporteerde bedrijf. Deze bedrijven kunnen handmatig zijn toegevoegd, en zullen worden gekoppeld aan het bedrijf met dezelfde naam, indien geselecteerd.
   Type
   Type account in uw PSA
   Status in Datto/ConnectWise
   Geeft aan of het account actief is of niet.
   Datum laatste import
   De laatste keer dat het bedrijf of het bijbehorende e-mailadres geïmporteerd werd.

   Resultaat: De pagina Bedrijven met actieve PSA-integratie verschijnt.

  5. Nieuwe beheerde bedrijven aanmaken voor niet-toegewezen bedrijven of een bestaand beheerde bedrijf gebruiken.
   Actie in LastPass Instructies
   Nieuw beheerd bedrijf aanmaken Wordt standaard aangemaakt.
   Een bestaand beheerd bedrijf gebruiken
   1. Klik op Beheren.
   2. Zoek en selecteer het beheerde bedrijf om aan toe te wijzen in Bedrijfsgegevens.
   3. Klik op Opslaan.
   Een toewijzing aan een bedrijf opheffen
   1. Klik op Beheren.
   2. Klik in Bedrijfsgegevens op Toewijzing opheffen en aanmaken als nieuw beheerd bedrijf.
   3. Klik op Opslaan.

  6. Klik op Importeren en toewijzen.

   Resultaat: De pagina Te importeren en toe te wijzen bedrijven wordt weergegeven.

  7. Maak toegang tot LastPass aan voor gebruikers in uw PSA.
   Actie in LastPass Instructies
   Gebruikers toegang tot LastPass verlenen
   1. Klik op Gebruikers beheren naast een bedrijf
   2. Selecteer aan welke e-mailadressen u toegang wilt verlenen. E-mailadressen die al zijn geïmporteerd voordat ze waren geselecteerd, zijn standaard geselecteerd.
   Gebruiker toewijzen aan een bestaande LastPass-gebruiker
   1. Klik op Gebruikers beheren naast een bedrijf.
   2. Selecteer een gebruiker.
   3. Selecteer onder Gebruikersgegevens de gebruiker aan toe te wijzen.
   4. Klik op Opslaan.
   De toewijzing aan gebruiker opheffen
   1. Klik op Gebruikers beheren naast een bedrijf.
   2. Selecteer een gebruiker.
   3. Klik in Gebruikersgegevensop Toewijzing opheffen en aanmaken als nieuwe gebruiker.
   4. Klik op Opslaan.

  8. Klik op Doorgaan.

   Resultaat: Het bedrijf en de gebruikers worden geïmporteerd.

  9. Op de resultatenpagina ziet u hoeveel gebruikers u heeft geïmporteerd en of er fouten zijn opgetreden tijdens het importproces. De volgende foutmeldingen kunnen worden weergegeven:
   Foutmelding Uitleg
   Aanmeldingsgegevens zijn vereist

   Leeg aanmeldingsformulier ingediend

   Een andere beheerder werkt al met deze integratie

   PSA-integratie is vergrendeld door een andere beheerder

   U hebt niet voldoende beschikbare licenties

   Het MSP-bedrijf heeft geen licenties meer om te distribueren

   We hebben een serverfout ontvangen van uw PSA-provider

   PSA-provider reageert met interne serverfout

   Verificatiefout. Controleer de aanmeldingsgegevens van uw PSA-provider en probeer het opnieuw.

   De PSA-provider wordt opgeroepen met ongeldige aanmeldingsgegevens (verlopen of ingetrokken).

   We hebben een Forbidden-fout ontvangen van uw PSA-provider.

   De ingevoerde aanmeldingsgegevens van de PSA-provider hebben niet voldoende toegangsrechten

   We hebben een ongeldige respons ontvangen van uw PSA-provider

   PSA-provider reageert met onverwachte gegevens

   Er is iets misgegaan

   Onbekende PSA-fout opgetreden