HELP FILE

Hoe importeer ik opgeslagen gegevens vanuit RoboForm in LastPass?

  U kunt uw vanuit RoboForm geëxporteerde gegevens migreren naar LastPass (met RoboForm versie 8 of hoger):

  Importeren met de browserextensie of vanuit de LastPass-kluis

  Voordat u begint: Exporteer uw opgeslagen gegevens vanuit RoboForm als een .csv-bestand ( zie instructies hier).
  1. Meld u aan bij LastPass en ga naar de pagina Importeren door een van de volgende dingen te doen:
   Aanmeldingsmethode Instructies
   LastPass-browserextensie
   1. Selecteer niet-actief LastPass-pictogram in de werkbalk van uw webbrowser, voer vervolgens uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik op Aanmelden.
   2. Select actief LastPass-pictogram en ga naar Accountopties > Geavanceerd > Importeren.
   LastPass-website
   1. Ga naar https://lastpass.com/?ac=1, voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
   2. Selecteer Geavanceerde opties > Importeren in het navigatiegedeelte links.

   In uw kluis wordt de pagina Stap 1/3. Waar zijn uw wachtwoorden nu? weergegeven

   Pagina Importeren

  2. Selecteer RoboForm.

   In uw kluis wordt de pagina Stap 2/3.s Exporteren en uploaden weergegeven.

  3. Onder Het geëxporteerde bestand naar LastPass uploaden, kunt u:
   • Het .csv-bestand dat is geëxporteerd vanuit RoboForm slepen en neerzetten.
   • Bladeren op uw computer selecteren. Blader naar het exportbestand van RoboForm op uw computer, selecteer het en klik op Openen.

   De items uit het RoboForm-exportbestand worden weergegeven in uw kluis.

   Problemen oplossen: Als onvolledige items worden gedetecteerd (items missen een gebruikersnaam, wachtwoord en/of URL), selecteer dan naast het betreffende item (onder de kolom Gegevensstatus), voer vervolgens de ontbrekende informatie in en selecteer Opslaan.

  4. Standaard worden alle items geselecteerd om te importeren. Breng indien gewenst de volgende wijzigingen aan:
   • Hef de selectie op van de items die u niet wilt importeren.
   • Als u dubbele items wilt maken (door items te importeren met dezelfde gebruikersnaam, wachtwoord en URL als de items die al in uw kluis staan), schakel dan de instelling Alle duplicaten selecteren onderaan de lijst in.
  5. Selecteer Alles importeren.

   Te importeren items

  U heeft uw opgeslagen RoboForm-wachtwoorden geïmporteerd in LastPass .

  Automatisch invullen na importeren

  Na de import kan het zijn dat uw aanmeldingsgegevens op sommige websites nog niet direct automatisch worden ingevuld. LastPass moet deze websites namelijk eerst "leren kennen" om de precieze invoervelden voor de gebruikersnaam en het wachtwoord te herkennen, omdat die velden per website verschillen. Als u de website voor het eerst bezoekt na uw import, gebruik dan het veldpictogram om uw aanmeldingsgegevens in te vullen en meld u aan. Hierna worden uw gegevens bij volgende aanmeldingen wel automatisch ingevuld.