product icon

Hoe importeer ik opgeslagen gegevens vanuit RoboForm in LastPass?

  U kunt uw vanuit RoboForm geëxporteerde gegevens migreren naar LastPass (met RoboForm versie 8 of hoger):

  Attentie: Hoewel u een onbeperkte capaciteit aan items in uw LastPass kluis kunt importeren en opslaan, kunt u een importprobleem krijgen of niet kunnen importeren als u 200 of meer items tegelijk importeert.
  Voordat u begint: Exporteer uw opgeslagen gegevens vanuit RoboForm als een .csv-bestand ( zie instructies hier).
  1. Meld u aan bij LastPass en ga naar de pagina Importeren door een van de volgende dingen te doen:
   Aanmeldingsmethode Instructies
   LastPass-browserextensie (nieuwe ervaring) De importfunctie is alleen toegankelijk vanuit uw online webkluis. Zie instructies voor LastPass website hieronder.
   LastPass-browserextensie (eerdere ervaring)
   1. Selecteer niet-actief LastPass-pictogram in de werkbalk van uw webbrowser, voer vervolgens uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en selecteer Aanmelden.
   2. Select actief LastPass-pictogram en ga naar Accountopties > Geavanceerd > Importeren.
   LastPass-website (online kluis)
   1. Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in, klik vervolgens op Aanmelden.
   2. Selecteer Geavanceerde opties > Importeren in het navigatiegedeelte links.

   In uw kluis wordt de pagina Stap 1/3. Waar zijn uw wachtwoorden nu? weergegeven

   Pagina Importeren

  2. Selecteer RoboForm.

   In uw kluis wordt de pagina Stap 2/3.s Exporteren en uploaden weergegeven.

  3. Onder Het geëxporteerde bestand naar LastPass uploaden, kunt u:
   • Het .csv-bestand dat is geëxporteerd vanuit RoboForm slepen en neerzetten.
   • Bladeren op uw computer selecteren. Blader naar het exportbestand van RoboForm op uw computer, selecteer het en klik op Openen.

   De items uit het RoboForm-exportbestand worden weergegeven in uw kluis.

   Probleemoplossing: Als onvolledige items worden gedetecteerd (items missen een gebruikersnaam, wachtwoord en/of URL), selecteer dan naast het betreffende item (onder de kolom Gegevensstatus), voer vervolgens de ontbrekende informatie in en selecteer Opslaan.

  4. Standaard worden alle items geselecteerd om te importeren. Breng indien gewenst de volgende wijzigingen aan:
   • Hef de selectie op van de items die u niet wilt importeren.
   • Als u dubbele items wilt maken (door items te importeren met dezelfde gebruikersnaam, wachtwoord en URL als de items die al in uw kluis staan), schakel dan de instelling Alle duplicaten selecteren onderaan de lijst in.
  5. Selecteer Alles importeren.

   Te importeren items

  Resultaten: U hebt uw opgeslagen wachtwoorden van RoboForm geïmporteerd in LastPass.