HELP FILE

Hoe importeer ik wachtwoorden vanuit de wachtwoordbeheerder van Chrome?

  U kunt al uw opgeslagen inloggegevens vanuit de ingebouwde Google Chrome-wachtwoordbeheerder direct in uw LastPass-kluis importeren.

  Importeren met de browserextensie of vanuit de LastPass-kluis

  1. Meld u aan bij LastPass en ga naar de pagina Importeren door een van de volgende dingen te doen:
   Aanmeldingsmethode Instructies
   LastPass-browserextensie
   1. Selecteer niet-actief LastPass-pictogram in de werkbalk van uw webbrowser, voer vervolgens uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik op Aanmelden.
   2. Select actief LastPass-pictogram en ga naar Accountopties > Geavanceerd > Importeren.
   LastPass-website
   1. Ga naar https://lastpass.com/?ac=1, voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
   2. Selecteer Geavanceerde opties > Importeren in het navigatiegedeelte links.

   De pagina Importeren wordt geopend.

   Opmerking: Als u een andere pagina ziet, volg dan de instructies in Importeren met de browserextensie of vanuit de LastPass-kluis - nieuwe ervaring.
   Pagina Importeren

  2. Gebruik het vervolgkeuzemenu om de Chrome-wachtwoordbeheerder te selecteren.
  3. Klik op Bestand kiezen, selecteer het bestand dat u uit Chrome heeft geëxporteerd en klik op Openen.
  4. Klik op Uploaden.

   Importpagina waarop de wachtwoordbeheerder van Chrome is geselecteerd

   De items in het Chrome-exportbestand worden weergegeven.

  5. Kies een van de volgende opties:
   • Selecteer de gegevens die u wilt importeren en klik op Selectie importeren.
   • Klik op Alles importeren als u alles in uw Chrome-exportbestand wilt importeren.

   Opmerking: Als u items wilt uitsluiten met dezelfde gebruikersnaam, hetzelfde wachtwoord en dezelfde URL als de items die al in uw kluis staan, schakelt u Dubbele items verwijderen in.
   Opmerking: Onvolledige items (items waarvoor een gebruikersnaam, wachtwoord en/of URL ontbreekt) worden uit de import weggelaten (dit wordt aangegeven met een opmerking in de kolom Opmerkingen).
   Te importeren items

  Uw geselecteerde aanmeldingsgegevens zijn vanuit Chrome geïmporteerd in uw LastPass-kluis.

  Importeren met de browserextensie of vanuit de LastPass-kluis - nieuwe ervaring

  1. Meld u aan bij LastPass en ga naar de pagina Importeren door een van de volgende dingen te doen:
   Aanmeldingsmethode Instructies
   LastPass-browserextensie
   1. Selecteer niet-actief LastPass-pictogram in de werkbalk van uw webbrowser, voer vervolgens uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik op Aanmelden.
   2. Select actief LastPass-pictogram en ga naar Accountopties > Geavanceerd > Importeren.
   LastPass-website
   1. Ga naar https://lastpass.com/?ac=1, voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
   2. Selecteer Geavanceerde opties > Importeren in het navigatiegedeelte links.

   Pagina Importeren

  2. Selecteer Chrome.

   In uw kluis wordt de pagina Stap 2/3.s Exporteren en uploaden weergegeven.

  3. Onder Het geëxporteerde bestand naar LastPass uploaden, kunt u:
   • het bestand met wachtwoorden dat vanuit uw Chrome-wachtwoordbeheerder is geëxporteerd slepen en neerzetten.
   • Bladeren op uw computer selecteren. Blader naar het Chrome-exportbestand op uw computer, selecteer het en klik op Openen.

   De items uit het Chrome-exportbestand worden weergegeven in uw kluis.

   Probleemoplossing: Als onvolledige items worden gedetecteerd (items missen een gebruikersnaam, wachtwoord en/of URL), selecteer dan naast het betreffende item (onder de kolom Gegevensstatus), voer vervolgens de ontbrekende informatie in en selecteer Opslaan.

  4. Standaard worden alle items geselecteerd om te importeren. Breng indien gewenst de volgende wijzigingen aan:
   • Hef de selectie op van de items die u niet wilt importeren.
   • Als u dubbele items wilt maken (door items te importeren met dezelfde gebruikersnaam, wachtwoord en URL als de items die al in uw kluis staan), schakel dan de instelling Alle duplicaten selecteren onderaan de lijst in.
  5. Selecteer Alles importeren.

   Te importeren items

  Uw geselecteerde aanmeldingsgegevens zijn vanuit Chrome geïmporteerd in uw LastPass-kluis.

  Automatisch invullen na importeren

  Na de import kan het zijn dat uw aanmeldingsgegevens op sommige websites nog niet direct automatisch worden ingevuld. LastPass moet deze websites namelijk eerst "leren kennen" om de precieze invoervelden voor de gebruikersnaam en het wachtwoord te herkennen, omdat die velden per website verschillen. Als u de website voor het eerst bezoekt na uw import, gebruik dan het veldpictogram om uw aanmeldingsgegevens in te vullen en meld u aan. Hierna worden uw gegevens bij volgende aanmeldingen wel automatisch ingevuld.