product icon

Hoe importeer ik opgeslagen gegevens in LastPass met een algemeen .csv-bestand?

  Als LastPass de import vanuit uw huidige wachtwoordbeheerder niet ondersteunt via instructies op het scherm, kunt u proberen uw aanmeldingsgegevens te importeren met een algemeen CSV-bestand. Controleer voordat u verder gaat of uw huidige wachtwoordbeheerder een optie heeft om uw gegevens te exporteren naar een CSV-bestand.

  Attentie: Hoewel u een onbeperkte capaciteit aan items in uw LastPass kluis kunt importeren en opslaan, kunt u een importprobleem krijgen of niet kunnen importeren als u 200 of meer items tegelijk importeert.

  Overzicht algemeen CSV-bestand

  Als u uw eigen Excel-bestand gebruikt, is het belangrijk dat de kolomtitels overeenkomen met de indeling die voor de voorbeelden in ons voorbeeldsjabloon is gebruikt. Gebruik de kolommen met de waarden die u voor iedere invoer wilt zien (laat ze leeg als de waarde niet relevant is):

  Belangrijk: Als u wilt importeren met uw eigen .csv-bestand, moet u voor alle kolomkoppen kleine letters gebruiken.
  Tip: Als u een Mac gebruikt, bewerk de inhoud dan in de ingebouwde teksteditor 'TextEdit' of een andere toepassing voor tekstbewerking op uw Mac. Als u Microsoft Excel gebruikt, kunnen er namelijk problemen optreden bij de conversie.
  Uw .csv-importbestand voor een combinatie van sites en veilige notities moet de volgende kolommen bevatten (allemaal in kleine letters):
  • url – normaal gesproken de URL voor de aanmeldpagina, maar u kunt http://sn gebruiken om een veilige notitie te maken
  • username – de gebruikersnaam voor de site-vermelding
  • password – het wachtwoord voor de site-vermelding
  • extra – dit kan worden gebruikt voor het gedeelte met notities bij een website of voor de inhoud van een veilige notitie
  • name – de naam waarmee de site-vermelding of veilige notitie wordt aangeduid in uw kluis
  • grouping – de map waarin het item in uw kluis moet worden opgeslagen
  • fav – voer een '1' in als de vermelding moet worden toegevoegd als favoriet; de standaardwaarde is '0' (waarmee wordt aangegeven dat de vermelding niet als favoriet moet worden toegevoegd)
  • totp – voer de TOTP-code in die voor uw sitevermelding is gegenereerd (meer informatie over deze functie)

  Info over het importeren van alleen sites

  Als u alleen websitegegevens wilt importeren, moet u ten minste de volgende waarden opgeven:
  • url
  • username
  • password
  • extra
  • naam
  • grouping
  • fav = 1 of 0
  • totp
  U kunt nagaan of u uw kolommen correct heeft opgegeven door ons voorbeeld voor een importindeling voor een algemene CSV in onze sjabloon te bekijken.
  Belangrijk: Als u wilt importeren met uw eigen .csv-bestand, moet u voor alle kolomkoppen kleine letters gebruiken.

  Info over het importeren van alleen veilige notities

  Als u in plaats daarvan uw eigen spreadsheet gebruikt, is het belangrijk dat de titel van de kolommen overeenkomt met de opmaak van de voorbeelden in onze voorbeeldsjablonen, en dat u de kolommen 'gebruikersnaam' en 'wachtwoord' leeg laat.

  Belangrijk: Als u wilt importeren met uw eigen .csv-bestand, moet u voor alle kolomkoppen kleine letters gebruiken.
  Als u alleen veilige notities wilt importeren, voert u de waarden als volgt in:
  • url = http://sn
  • username = leeg laten
  • password = leeg laten
  • extra
  • naam
  • grouping
  • fav = 1 of 0
  Let op:Het maximale aantal tekens voor de import van een veilige notitie is 45.000.

  Importeren met behulp van de nieuwe ervaring

  De nieuwe importeerervaring vindt plaats op hetzelfde browsertabblad van uw LastPass-kluis.

  1. Meld u aan bij LastPass en ga naar de pagina Importeren door een van de volgende dingen te doen:
   Aanmeldingsmethode Instructies
   LastPass-browserextensie (nieuwe ervaring) De importfunctie is alleen toegankelijk vanuit uw online webkluis. Zie instructies voor LastPass website hieronder.
   LastPass-browserextensie (eerdere ervaring)
   1. Selecteer niet-actief LastPass-pictogram in de werkbalk van uw webbrowser, voer vervolgens uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en selecteer Aanmelden.
   2. Select actief LastPass-pictogram en ga naar Accountopties > Geavanceerd > Importeren.
   LastPass-website (online kluis)
   1. Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in, klik vervolgens op Aanmelden.
   2. Selecteer Geavanceerde opties > Importeren in het navigatiegedeelte links.

   In uw kluis wordt de pagina Stap 1/3. Waar zijn uw wachtwoorden nu? weergegeven

   Let op: Als u een andere pagina ziet, volg dan de instructies hieronder in Importeren met behulp van de vorige ervaring.

   Pagina Importeren

  2. Selecteer Overige.

   In uw kluis wordt de pagina Stap 2/3.s Exporteren en uploaden weergegeven.

  3. Onder Het geëxporteerde bestand naar LastPass uploaden, kunt u:
   • het bestand met wachtwoorden dat vanuit uw huidige wachtwoordbeheerder is geëxporteerd slepen en neerzetten.
   • Bladeren op uw computer selecteren. Blader naar het .csv-bestand op uw computer, selecteer het en klik op Openen.

   De items uit het .csv-bestand worden weergegeven in uw kluis.

   Probleemoplossing: Als onvolledige items worden gedetecteerd (items missen een gebruikersnaam, wachtwoord en/of URL), selecteer dan naast het betreffende item (onder de kolom Gegevensstatus), voer vervolgens de ontbrekende informatie in en selecteer Opslaan.

  4. Standaard worden alle items geselecteerd om te importeren. Breng indien gewenst de volgende wijzigingen aan:
   • Hef de selectie op van de items die u niet wilt importeren.
   • Als u dubbele items wilt maken (door items te importeren met dezelfde gebruikersnaam, wachtwoord en URL als de items die al in uw kluis staan), schakel dan de instelling Alle duplicaten selecteren onderaan de lijst in.
  5. Selecteer Alles importeren.

   Te importeren items

  Resultaten: Uw gegevens zijn nu geïmporteerd in uw LastPass kluis.

  Importeren met behulp van de eerdere ervaring

  De vorige importervaring wordt geopend in een nieuw browsertabblad.

  1. Meld u aan bij LastPass en ga naar de pagina Importeren door een van de volgende dingen te doen:
   Aanmeldingsmethode Instructies
   LastPass-browserextensie (nieuwe ervaring) De importfunctie is alleen toegankelijk vanuit uw online webkluis. Zie instructies voor LastPass website hieronder.
   LastPass-browserextensie (eerdere ervaring)
   1. Selecteer niet-actief LastPass-pictogram in de werkbalk van uw webbrowser, voer vervolgens uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en selecteer Aanmelden.
   2. Select actief LastPass-pictogram en ga naar Accountopties > Geavanceerd > Importeren.
   LastPass-website (online kluis)
   1. Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in, klik vervolgens op Aanmelden.
   2. Selecteer Geavanceerde opties > Importeren in het navigatiegedeelte links.

   De pagina Importeren wordt geopend.

   Let op: Als u een andere pagina ziet, volgt u de instructies in Importeren met behulp van de nieuwe ervaring.

   Importpagina in eerdere ervaring

  2. Gebruik de vervolgkeuzelijst om Algemeen CSV-bestand te selecteren.
  3. Selecteer Kies bestand, selecteer uw .csv-bestand en klik op Openen.
  4. Als u de waarschuwing krijgt dat het direct importeren van items in een gedeelde map niet ondersteund wordt, klikt u op OK.
  5. Klik op Uploaden.

   De items uit het .csv-bestand worden weergegeven.

  6. Kies een van de volgende opties:
   • Selecteer de gegevens die u wilt importeren en klik op Selectie importeren.
   • Klik op Alles importeren als u alles in uw CSV-bestand wilt importeren.

   Let op: Als u items wilt uitsluiten met dezelfde gebruikersnaam, hetzelfde wachtwoord en dezelfde URL als de items die al in uw kluis staan, schakelt u Dubbele items verwijderen in.
   Let op: Onvolledige items (items waarvoor een gebruikersnaam, wachtwoord en/of URL ontbreekt) worden uit de import weggelaten (dit wordt aangegeven met een opmerking in de kolom Opmerkingen).

   Te importeren items

  Resultaten: Uw gegevens zijn nu geïmporteerd in uw LastPass kluis.