product icon

Hoe kan ik functies beperken, parameters configureren en logboekregistratie inschakelen tijdens de implementatie van het LastPass-programma voor installatie op de achtergrond voor Windows?

  LastPass-beheerders kunnen ervoor kiezen de opgenomen functies te beperken tijdens de implementatie van het LastPass-programma voor installatie op de achtergrond.

  Let op:Ziet u iets anders? Zie instructies voor de vorige ervaring in de legacy (oude) Admin Console.

  Geïnstalleerde functies voor LastPass beperken

  U kunt de functies beperken die standaard zijn opgenomen (bekijk het overzicht met standaardfuncties) in de installatie van LastPass voor uw gebruikers. Om te selecteren welke functies geïnstalleerd moeten worden, voegt u een door komma's gescheiden lijst met ID's van de gewenste functies toe aan de ADDLOCAL-parameter.

  In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de IE-invoegtoepassing en alle bureaubladsnelkoppelingen installeert met de parameter ADDLOCAL:

  Voorbeeld:

  msiexec /quiet /i LastPassInstaller.msi ADDLOCAL=ExplorerExtension,GenericShortcuts,DesktopShortcut

  Gebruik de parameter ADDLOCAL met een van de volgende functie-ID's:

  Functie-ID Beschrijving
  ExplorerExtension De IE-invoegtoepassing installeren
  ChromeExtension De Chrome-extensie en binaire component installeren
  EdgeExtension De Edge-extensie installeren
  LastpassUwpApp De LastPass UWP-app installeren (verkrijgbaar in de Microsoft Store)
  PasswordImporter Password Importer installeren
  GenericShortcuts Snelkoppelingen installeren in het menu Start voor toegang tot de kluis, het Help-bestand, een optie om de installatie ongedaan te maken en toegang tot de website
  DesktopShortcut Snelkoppeling naar kluis op bureaublad installeren
  Updater Automatische updater installeren
  BinaryComponent De binaire component voor Chrome installeren

  Parameters voor LastPass configureren

  U kunt de volgende extra parameters configureren voor uw installatie:

  Parameter Beschrijving/waarden
  INSTALLDIR De installatiemap instellen, volledig pad opgeven. De standaardlocatie is C:\Program Files (x86)\LastPass. Voorbeeld: INSTALLDIR="C:\LastPass"
  KEEPUSERDATA Als de waarde wordt ingesteld op 1, worden de gegevens van de gebruiker niet verwijderd als de installatie ongedaan wordt gemaakt. Wordt van kracht met de parameter /x.
  DISABLEIEBROKER Broker uitschakelen
  UNINSTALLSURVEY Als de waarde wordt ingesteld op 1, wordt de Uninstall Survey geopend bij het ongedaan maken van de installatie. De standaardwaarde is 0.
  NOLOGGEDOFFJSINJECTION Geen JavaScript in sites invoeren na afmelden
  DISABLENOTES De voorziening voor veilige notities uitschakelen
  DISABLEVAULT Kluisfunctie uitschakelen
  DISABLEEXPORT De voorziening voor exporteren uitschakelen
  DISABLEIMPORT De voorziening voor importeren uitschakelen
  DISABLESHARING De voorziening voor delen uitschakelen
  DISABLEPRINT De voorziening voor afdrukken uitschakelen
  PROXY Proxy-instellingen voor de automatische updater. Voorbeeld: PROXY=http://123.123.123:8080
  DONOTKILLONUPDATE Als de waarde wordt ingesteld op 1, sluit LastPass de browser IE niet af als er een update plaatsvindt.
  NODISABLEIEPWMGR Als de waarde wordt ingesteld op 1, schakelt LastPass de wachtwoordbeheerder van IE niet uit. De standaardwaarde is 0, oftewel de wachtwoordbeheerder van IE is standaard uitgeschakeld.
  NODISABLECHROMEPWMGR Als de waarde wordt ingesteld op 1, schakelt LastPass de wachtwoordbeheerder van Chrome niet uit. De standaardwaarde is 0, oftewel de wachtwoordbeheerder van Chrome is standaard uitgeschakeld.
  AUTOLOGOFFONCLOSEIE Als de waarde wordt ingesteld op 1, wordt de gebruiker automatisch afgemeld als Internet Explorer wordt afgesloten.
  TRYENABLESIDELOADING Als de waarde wordt ingesteld op 1, probeert het installatieprogramma sideloading op het systeem toe te passen. De standaardwaarde is 0.
  TRYENABLESIDELOADINGFORINSTALL Als de waarde wordt ingesteld op 1, probeert het installatieprogramma sideloading op het systeem alleen in te schakelen voor de installatie. De standaardwaarde is 0.

  Hoe schakel ik logboekregistratie in?

  Als u logboekregistratie tijdens de installatie wilt inschakelen, gebruikt u de parameter /l*v -filename-.

  Bijvoorbeeld:

  Voorbeeld:

  msiexec /quiet /l*v log.txt /i LastPassInstaller.msi

  Dit werkt ook wanneer de installatie ongedaan wordt gemaakt:

  Voorbeeld:

  msiexec /quiet /l*v log.txt /x LastPassInstaller.msi

  Na voltooiing verschijnt onderin het logbestand een regel als deze:

  Voorbeeld:

  MSI (s) (94:C4) [16:45:06:919]: Windows Installer installed the product. Product Name: LastPass.
  Product Version: 4.24.0.568. Product Language: 1033. Manufacturer: LastPass. Installation success or error status: 0.

  Kijk goed naar het eind van de regel. Als de foutstatus niet 0 (nul) is, is er een fout opgetreden tijdens de installatie. Om de problemen op te lossen zoekt u naar de foutcode of naar het woord 'error' of 'exception' in het logbestand.