product icon

Hoe beheer en orden ik mijn mappen in de LastPass-app?

  Organiseer uw LastPass kluis in de mobiele app zodat u gemakkelijk items kunt vinden, door mappen aan te maken en uw items daarin te verplaatsen om ze op te slaan.

  Mappen kunnen worden toegevoegd wanneer u een nieuw item aanmaakt of een bestaand item bewerkt, zoals beschreven in de volgende artikelen:

  Let op: De volgende acties kunnen alleen op het web worden uitgevoerd en niet in de mobiele app: Mappen samenvouwen, hernoemen en verwijderen.

  Bekijk mappen

  Info over deze taak:

  De standaardkluisweergave is Alle items, die uw kluisgegevens niet per map weergeeft, maar per itemtype (Wachtwoorden, Beveiligde notities, Adres, enz.). Om uw kluisgegevens per map te bekijken, gaat u naar uw kluis en selecteert u een type item (Wachtwoorden, Beveiligde notities, Adressen, enzovoort).

  Bij het bekijken van kluisgegevens per itemtype worden items die met u zijn gedeeld door een gekoppelde persoonlijke account weergegeven onder een kopje waarin de gekoppelde account en de naam van de gedeelde map worden gespecificeerd.

  Gedeelde items in de mobiele kluis

  Om uw kluisgegevens per map te bekijken, doet u het volgende:

  1. tik op Kluis in de navigatie bovenaan
  2. Selecteer een itemtype (Wachtwoorden, Beveiligde notities, Adressen, enzovoort).
  Resultaten: Vault items worden weergegeven georganiseerd door uw mappen.

  Verplaats items in mappen

  Info over deze taak:

  Om items in mappen te verplaatsen, doet u het volgende:

  1. Kies een item en tik erop om het te selecteren.
  2. Tik op Bewerken
  3. In het veld Map voert u een naam in of selecteert u een bestaande map.
  4. Tik op Opslaan.

  Verwijder mappen

  Als u een map niet langer in de mobiele app wilt, dan moeten alle items in die map naar een andere map worden verplaatst en vervolgens in de oorspronkelijke map worden verwijderd om de map uit uw kluis te laten verdwijnen.