HELP FILE


Hoe beheer ik gebruikers in de nieuwe Admin Console?

U kunt alle LastPass-gebruikers van uw account en hun gebruikersstatussen bekijken en indien nodig passende actie ondernemen.

Opmerking: Ziet u iets anders? Zie deze instructies voor de Password Manager Admin Console
 1. Meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord om toegang te krijgen tot de nieuwe Admin Console op https://admin.lastpass.com
 2. Klik op Gebruikers en selecteer een gebruiker.
 3. Klik op het pictogram ....

 4. De configuratie-opties zijn afhankelijk van de status van het account van de gebruiker:

  Hoofdwachtwoord resetten
  Als een beheerder is ingesteld als een superbeheerder via het beleid "Superbeheerders toestaan om master passwords te resetten", zal er een optie voor hen zijn om het master password voor die specifieke gebruiker te wijzigen. Deze wijziging zal onmiddellijk worden doorgevoerd en de Admin zal onmiddellijk worden gevraagd om een nieuw hoofdwachtwoord aan te maken voor de account van de gebruiker. Meer informatie.
  Gebruikers in afwachting van goedkeuring
  Voor accounts die gebruikersaccounts inrichten via de LastPass Active Directory Connector en die hebben ingesteld dat gebruikersaccounts niet automatisch geactiveerd worden. Selecteer Afwijzen of Goedkeuren om de status van de gebruiker te wijzigen.
  Eis hoofdwachtwoord veranderen
  Dit dwingt de gebruiker om handmatig zijn master password te resetten. Hiertoe wordt automatisch een melding weergegeven bij de volgende keer dat de gebruiker zich aanmeldt. Meer informatie.
  Alle sessies beëindigen
  Hiermee wordt de gebruiker afgemeld van alle actieve sessies op alle apparaten.
  Gebruiker uitschakelen
  Hiermee wordt het account van de gebruiker tijdelijk uitgeschakeld. Dit maakt het account ontoegankelijk voor de gebruiker, maar het wordt niet volledig verwijderd. Let op: uitgeschakelde gebruikersaccounts worden behouden zolang als het overkoepelende account blijft bestaan.
  Gebruiker verwijderen
  Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of dat de optie 'Gebruiker verwijderen uit bedrijf' wellicht passender is. Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke websites of andere gegevens in de kluis heeft opgeslagen, hebben ze hiertoe geen toegang meer.
  Gebruiker verwijderen uit bedrijf
  Met deze optie wordt de gebruiker uit uw LastPass-account verwijderd. Alle gedeelde mappen worden verwijderd uit het account van de gebruiker. Met deze optie blijft de gebruiker toegang houden tot het account als standaard LastPass-gebruiker. Meer informatie.
  Meervoudige verificatie uitschakelen
  Hiermee worden alle diensten voor meervoudige verificatie voor het account van de gebruiker uitgeschakeld. Als de beleidsregel 'Uitschakelen meervoudige verificatie via e-mail verbieden' is ingeschakeld, is dit de enige manier om meervoudige verificatie uit te schakelen.
  Naam bewerken
  Wijs een naam toe aan het account die makkelijker te herkennen is dan het e-mailadres van de gebruiker.
  Gebruiker opnieuw uitnodigen
  Stuur nog een uitnodiging aan de gebruiker om het account te activeren.
  Gebruiker activeren
  Wijzig de status van het account van de gebruiker naar Actief.