product icon

Hoe beheer ik gebruikers in de nieuwe Admin Console?

  U kunt alle LastPass-gebruikers van uw account en hun gebruikersstatussen bekijken en indien nodig passende actie ondernemen.

  Let op:Ziet u iets anders? Zie deze instructies voor de Password Manager Admin Console.
  1. Meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord om de nieuwe Admin Console op https://admin.lastpass.com te openen.
  2. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze optie is ingeschakeld voor uw account).
  3. Ga naar Gebruikers > Gebruikers.
  4. Selecteer de gewenste gebruiker.
  5. De configuratie-opties zijn afhankelijk van de status van het account van de gebruiker:

   Hoofdwachtwoord resetten
   Als een beheerder is ingesteld als een superbeheerder via het beleid "Superbeheerders toestaan om hoofdwachtwoords te resetten", zal er een optie voor hen zijn om het hoofdwachtwoord voor die specifieke gebruiker te wijzigen. Deze wijziging vindt onmiddellijk plaats en de beheerder wordt onmiddellijk gevraagd een nieuw hoofdwachtwoord aan te maken voor de account van de gebruiker. Meer informatie.
   Gebruikers in afwachting van goedkeuring
   Voor accounts die gebruikersaccounts inrichten via de LastPass Active Directory Connector en die hebben ingesteld dat gebruikersaccounts niet automatisch geactiveerd worden. Selecteer Afwijzen of Goedkeuren om de status van de gebruiker te wijzigen.
   Vereist hoofdwachtwoord wijziging
   Dit dwingt de gebruiker om handmatig zijn hoofdwachtwoord te resetten. Hiertoe wordt automatisch een melding weergegeven bij de volgende keer dat de gebruiker zich aanmeldt. Meer informatie.
   Alle sessies beëindigen
   Hiermee wordt de gebruiker afgemeld van alle actieve sessies op alle apparaten.
   Gebruiker uitschakelen
   Hiermee wordt het account van de gebruiker tijdelijk uitgeschakeld. Dit maakt het account ontoegankelijk voor de gebruiker, maar het wordt niet volledig verwijderd. Let op: uitgeschakelde gebruikersaccounts worden behouden zolang als het overkoepelende account blijft bestaan.
   Gebruiker verwijderen
   Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of dat de optie 'Gebruiker verwijderen uit bedrijf' wellicht passender is. Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke logins of andere gegevens in zijn kluis heeft opgeslagen, heeft hij niet langer toegang tot die gegevens.
   Gebruiker verwijderen uit bedrijf
   Met deze optie wordt de gebruiker uit uw LastPass-account verwijderd. Alle gedeelde mappen worden verwijderd uit het account van de gebruiker. Met deze optie blijft de gebruiker toegang houden tot het account als standaard LastPass-gebruiker. Meer informatie.
   Meervoudige verificatie uitschakelen
   Hiermee worden alle diensten voor meervoudige verificatie voor het account van de gebruiker uitgeschakeld. Als de beleidsregel 'Uitschakelen meervoudige verificatie via e-mail verbieden' is ingeschakeld, is dit de enige manier om meervoudige verificatie uit te schakelen.
   Naam bewerken
   Wijs een naam toe aan het account die makkelijker te herkennen is dan het e-mailadres van de gebruiker.
   Gebruiker opnieuw uitnodigen
   Stuur nog een uitnodiging aan de gebruiker om het account te activeren.
   Gebruiker activeren
   Wijzig de status van het account van de gebruiker naar Actief.

   Menu Gebruikersdetails