product icon

Hoe beheer ik mijn URL-regels als LastPass Business admin?

  Als beheerder van LastPass Business kunt u bepalen hoe LastPass bepaalde URL's moet behandelen als u voor een bepaalde website meer dan één set aanmeldingsgegevens gebruikt.

  U kunt drie soorten URL-matches instellen – een pad, host, en poort – en u kunt meerdere van deze regels toepassen, zodat uw gebruikers minder sets met aanmeldingsgegevens aangeboden krijgen.

  Matches op pad-niveau

  Als uw gebruikers meerdere sets met aanmeldingsgegevens hebben voor een bepaalde website (bijv. Website.com/pad1 en Website.com/pad2), dan kunt u een regel voor "/pad1" opgeven zodat alleen de aanmeldingsgegevens voor Website.com/pad1 worden aangeboden, en niet die voor Website.com/pad2. Ga als volgt te werk om zo'n regel in te stellen voor matches op pad-niveau, dus na de domeinnaam:

  1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
  2. Ga naar Geavanceerde optiesURL-regels in het navigatiegedeelte links.
  3. Klik op Nieuwe regel toevoegen.
  4. Voer het domein of de host en het pad in, geef vervolgens aan of u een exacte host- en/of een exacte poort-overeenkomst wilt en klik op Toevoegen.

  Deze regel is nu toegepast op alle gebruikers in uw LastPass Business account.

  Matches op hostniveau

  Als uw gebruikers één set aanmeldingsgegevens hebben voor "Website\.com" en een andere voor een van de bijbehorende subdomeinen, "Help\.website\.com", kunt u met matching op hostniveau bepalen hoe LastPass zich gedraagt. U kunt bijvoorbeeld een regel vastleggen, zodat LastPass alleen de aanmeldingsgegevens invult voor "Website\.com" maar niet voor "Help\.website\.com". Ga als volgt te werk een dergelijke regel vast te leggen:

  1. Ga in de Admin Console naar Geavanceerde optiesURL-regels in het navigatiegedeelte links.
  2. Klik op Nieuwe regel toevoegen.
  3. Voer een domein of host in.
  4. Geef voor Exacte Host Match een waarde op van Ja, klik dan op Toevoegen.

  Deze regel is nu toegepast op alle gebruikers in uw LastPass Business account.

  Matches op poortniveau

  Uw gebruikers kunnen verschillende aanmeldingsgegevens hebben voor verschillende poorten op dezelfde website (een poort komt aan het einde van de URL en wordt direct voorafgegaan door een dubbele punt; in https://Website.com:7634, is 7634 de poort). Uw gebruikers kunnen bijvoorbeeld één set aanmeldingsgegevens gebruiken voor https://Amazon.com:7634 en een andere set voor https://Website.com:8547. Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat LastPass alleen aanmeldingsgegevens voor één poort opgeeft:

  1. Ga in de Admin Console naar Geavanceerde optiesURL-regels in het navigatiegedeelte links.
  2. Klik op Nieuwe regel toevoegen.
  3. Voer een domein of host in.
  4. Geef voor Exacte poortovereenkomst een waarde op van Ja, klik dan op Toevoegen.

  Deze regel is nu toegepast op alle gebruikers in uw LastPass Business account.