product icon

Hoe beheer ik mijn URL-regels voor gebruikers in de nieuwe Admin Console?

  U kunt bepalen hoe LastPass bepaalde URL's voor gebruikers moet behandelen als u voor een bepaalde websites meer dan één set aanmeldingsgegevens gebruikt.

  Info over deze taak:

  U kunt drie soorten URL-matches instellen – pad, host en poort – en van deze regels kunt u meer dan één toepassen, zodat uw gebruikers minder sets met aanmeldingsgegevens aangeboden krijgen.

  Matches op padniveau
  Als uw gebruikers meerdere sets met aanmeldingsgegevens hebben voor een bepaalde website (bijv. Website.com/pad1 en Website.com/pad2), dan kunt u een regel voor "/pad1" opgeven zodat alleen de aanmeldingsgegevens voor Website.com/pad1 worden aangeboden, en niet die voor Website.com/pad2.
  Matches op hostniveau
  Als uw gebruikers één set aanmeldingsgegevens hebben voor "Website\.com" en een andere voor een van de bijbehorende subdomeinen, "Help\.website\.com", kunt u met matching op hostniveau bepalen hoe LastPass zich gedraagt. U kunt bijvoorbeeld een regel vastleggen om LastPass alleen de aanmeldingsgegevens te laten invullen voor "Website.com" maar niet voor "Help.website.com".
  Matches op poortniveau
  Uw gebruikers kunnen verschillende aanmeldingsgegevens hebben voor verschillende poorten op dezelfde website (een poort komt aan het einde van de URL en wordt direct voorafgegaan door een dubbele punt; in https://Website.com:7634, is 7634 de poort). Uw gebruikers kunnen bijvoorbeeld één set aanmeldingsgegevens gebruiken voor https://Amazon.com:7634 en een andere set voor https://Website.com:8547.
  1. Meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord om de nieuwe Admin Console op https://admin.lastpass.com te openen.
  2. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze optie is ingeschakeld voor uw account).
  3. Ga naar Geavanceerd >Enterprise-opties >URL-regels.
  4. Klik op URL-regel toevoegen.
  5. Kies uit het volgende:
   Actie in LastPass Instructies
   Een regel voor matches op padniveau maken
   1. Voer de domein- of hostgegevens en de padgegevens in.
   2. Bepaal of u een exacte match op hostniveau en/of een exacte match op poortniveau wilt.
   3. Klik op Toevoegen.
   Een regel voor matches op hostniveau maken
   1. Voer het domein of de host in.
   2. Selecteer Ja voor Exacte match op hostniveau.
   3. Klik op Toevoegen.
   Een regel voor matches op poortniveau maken
   1. Voer het domein of de host in.
   2. Selecteer Ja voor Exacte match op poortniveau.
   3. Klik op Toevoegen.
  6. Optioneel: om bij URL-regels geen onderscheid maken tussen hoofd- en kleine letters, doet u het volgende:
   1. Klik op Opties.
   2. Schakel het selectievakje in voor Bij URL-regels geen onderscheid maken tussen hoofd- en kleine letters.
   3. Klik op Wijzigingen opslaan.
  Resultaten: De URL-regel is toegepast op alle gebruikers.

  Een URL-regel verwijderen

  1. Schakel het selectievakje in naast een URL-regel.
  2. Klik op Geselecteerde URL-regels verwijderen.
  Resultaten: De geselecteerde URL-regels worden verwijderd.