HELP FILE


Ik heb een LastPass-account. Hoe verplaats ik de LastPass Authenticator naar een nieuwe telefoon?

Als u LastPass Authenticator gebruikt als optie voor meervoudige verificatie om uw LastPass-kluis te beschermen, kunt u ervoor kiezen uw accounts met meervoudige verificatie naar een nieuwe telefoon te migreren (met back-ups en herstellen via de cloud).

Opmerking: Als u LastPass Authenticator alleen gebruikt om andere soorten accounts (zoals e-mail, social media) te beveiligen en u heeft een nieuwe telefoon, raadpleegt u Ik heb geen LastPass-account. Hoe verplaats ik LastPass Authenticator naar mijn nieuwe telefoon?