product icon

Hoe exporteer ik mijn LastPass-kluisgegevens als een door LastPass versleuteld bestand?

  U kunt uw LastPass-kluisgegevens exporteren in de vorm van een versleuteld bestand, dat u op elk gewenst moment weer in LastPass kunt importeren.

  Attentie: Momenteel zijn er twee verschillende extensiemenu-ervaringen, dus de instructies kunnen verschillen afhankelijk van uw navigatie-ervaring. De "nieuwe ervaring" geldt voor versie 4.104.0 en nieuwer voor de LastPass-browserextensie, terwijl de "vorige ervaring" verwijst naar versie 4.103.0 en eerder.
  Belangrijk: Deze stappen kunnen alleen worden uitgevoerd met de LastPass-browserextensie.
  Beperking: Als u een LastPass Teams- of LastPass Business-account heeft, is de beschikbare functionaliteit mogelijk beperkt als gevolg van beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.
  Beperking: Het exporteren van TOTP-codes voor wachtwoorditems (d.w.z. eenmalige wachtwoordcodes die u binnen uw kluis genereert) wordt niet ondersteund.
  Info over deze taak:
  Belangrijk: U moet een eenmalige coderingssleutel aanmaken, die zal worden gebruikt voor het decoderen van het exportbestand wanneer het in LastPass wordt geïmporteerd.
  1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve (grijze of zwarte) LastPass-pictogram niet-actief LastPass-pictogram.
  2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
  3. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze functie voor uw account is ingeschakeld).
  4. Klik op het LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram in de knoppenbalk van uw browser.
  5. Neem de actie die past bij uw navigatie-ervaring:
   • Nieuwe ervaring - Selecteer het tabblad Account, ga dan naar Los een probleem zelf op > Items uit kluis exporteren.
   • Vorige ervaring - Selecteer Accountopties OF < uw gebruikersnaam > onderaan het menu, ga dan naar Geavanceerd > Exporteren > LastPass versleuteld bestand.
  6. Voer, indien daarom wordt gevraagd, uw hoofdwachtwoord in. Selecteer desgewenst Niet opnieuw vragen gedurende en gebruik het drop-down menu om een tijdsinterval te selecteren
  7. Maak een encryptie sleutel, en bevestig deze. Deze sleutel moet ten minste twaalf tekens lang zijn en één cijfer, één hoofdletter en één kleine letter bevatten.

   Waarschuwing: Deze eenmalige coderingssleutel kan niet worden teruggehaald als hij wordt vergeten. De sleutel is alleen bij u bekend en wordt gebruikt om uw geëxporteerde gegevens veilig te ontsleutelen wanneer deze in LastPass geïmporteerd worden. Als u uw encryptiesleutel bent vergeten, kunt u een nieuwe aanmaken door uw kluisgegevens opnieuw te exporteren.

  8. Selecteer Doorgaan.

   Maak encryptie sleutel

   Resultaat: Er wordt een CSV-bestand met uw gegevens gedownload.

  Resultaten: U heeft met succes uw LastPass kluisgegevens in CSV-formaat geëxporteerd.
  Volgende stap: U kunt uw LastPass gecodeerd bestand met uw kluisgegevens terug importeren in LastPass.