product icon

Hoe beperk ik de toegang tot mijn configuratiebestand voor de LastPass Universal Proxy 4.x op Windows?

  Voordat u begint: U moet de stappen uitvoeren voor het downloaden van en het installeren van LastPass Universal Proxy, dan het configureren met behulp van de command line interface (CLI) of het server.properties configuratiebestand.
  Info over deze taak:
  Let op: Voor deze functie is een account vereist met LastPass Business Add-on Advanced MFA. Hoe kan ik mijn LastPass Business-account upgraden met een add-on?

  Nadat u de LastPass Universal Proxy heeft geïnstalleerd en geconfigureerd, wordt u nadrukkelijk geadviseerd de toegang tot het configuratiebestand te beperken dat wordt aangemaakt.

  De LastPass Universal Proxy-configuratie van maakt een configuratiebestand met platte tekst server.properties, op het standaardpad C:\Program Files\LastPass\Universal Proxy\conf\server.properties (of het pad dat u heeft geselecteerd tijdens de installatie). Dit bestand bevat gevoelige beveiligingsinformatie om een verbinding te maken tussen de proxy-server en de cloud-based MFA-verificatieserver van LastPass, inclusief een LastPass API-sleutel en mogelijk ook een gedeeld geheim RADIUS-bestand.

  • Ga als volgt te werk om de toegang tot dit configuratiebestand te beperken:
   1. Ga met Windows Verkenner naar het bestand server.properties.
   2. Klik met de rechtermuisknop op bestand server.properties en selecteer Eigenschappen.

    Resultaat: Het venster Eigenschappen van server.properties verschijnt.

   3. Klik op het tabblad Beveiliging.
   4. Klik op Bewerken om de machtigingen te wijzigen.

    Resultaat: Het venster Machtigingen voor server.properties verschijnt.

   5. Voer voor de Machtigingen voor server.properties de volgende instellingen in:
    1. Onder Namen van groepen of gebruikers:: selecteer of voeg een groep of gebruiker toe.
    2. Onder Machtigingen voor < gebruikersgroep >: controleer de selectievakjes in de kolommen Toestaan en Weigeren om de beschikbare toegangsrechten voor de geselecteerde gebruiker of groep toe te staan of te weigeren.
    3. Klik op Toepassen.
    4. Klik op OK.
   6. Klik in het venster Eigenschappen van server.properties op OK.