product icon

Hoe kan ik een gedeeld item intrekken?

  Als u een item niet langer met anderen wilt delen, kunt u het item in uw LastPass-kluis intrekken.

  Info over deze taak:

  Ga als volgt te werk als u een item dat u met anderen heeft gedeeld wilt intrekken:

  1. Binnen uw LastPass-kluis selecteert u Sharing Center in de linkernavigatie.
  2. Selecteer Met anderen gedeeld en zoek het gedeelde item in het gedeelte "In behandeling" of "Geaccepteerd".
  3. Houd uw cursor boven de vermelding waarvan u het delen wilt stoppen en klik op het pictogram Verwijderen .
  4. Wanneer u gevraagd wordt de handeling te bevestigen, klikt u op Ja.