product icon

Hoe voer ik de veiligheidstest voor LastPass uit op mijn mobiele apparaat?

  Als u voor het eerst aan de slag gaat met het verbeteren van uw online beveiliging, kan het u al snel gaan duizelen. LastPass kan u helpen bij de beoordeling van de items die u in uw kluis heeft opgeslagen en een controle uitvoeren op zwakke, dubbele of gecompromitteerde wachtwoorden. Hiervoor voert u de veiligheidstest uit in de LastPass Password Manager-app voor mobiel gebruik en leest u wat elk van deze scores inhoudt.

  1. Installeer en open de LastPass-app voor iOS of Android.
  2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en tik vervolgens op Aanmelden
  3. Selecteer Beveiliging in de onderste knoppenbalk.
  4. Tik op Test starten.
  5. Er wordt een overzicht van uw veiligheidstestscores weergegeven, dat de volgende informatie bevat:
   • Uw score
    Dit is een gecombineerde beoordeling van de algemene kwaliteit van uw wachtwoorden, oftewel de lengte en complexiteit ervan. De hoogste score is 100 punten. Om een perfecte score te halen, moet u echter minstens 50 wachtwoorden in uw LastPass-gegevensbank hebben opgeslagen.
    Let op: LastPass gebruikt de standaardbibliotheek zxcvbn om de sterkte van elk wachtwoord te berekenen. Daarom kan de sterkte van uw individuele persoonlijke wachtwoorden anders uitvallen dan de beveiligingsscore voor alle wachtwoorden in uw kluis. Afzonderlijke wachtwoordsterktes kunnen een score hebben van 0, 25, 50, 75 of 100 procent (of een andere waarde als het individuele wachtwoord wordt hergebruikt op meerdere sites) terwijl de beveiligingsscore ieder percentage tussen de 0 en 100 kan zijn. Meer informatie over de berekening van de wachtwoordsterkte en de beveiligingsscore.

    De volgende instellingen beïnvloeden uw beveiligingsscore:

    • Het totale aantal opgeslagen wachtwoorden dat u heeft. Dit moet ten minste 50 wachtwoorden bedragen om in aanmerking te komen voor een perfecte score van 100 punten.
    • De vraag of u meervoudige verificatie al dan niet heeft ingeschakeld is goed voor 10 punten. Lees hoe u deze functie inschakelt.
    • Als u offline toegang toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
    • Als u onbeperkte toegang tot uw kluis via mobiele apparaten toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
    Let op: Sites die hun eigen wachtwoordvereisten hanteren (wachtwoorden mogen bijvoorbeeld niet te complex en/of te lang zijn, er moet een pincode in plaats van een wachtwoord worden gebruikt, enzovoort) kunnen voor gebruikers nadelig uitpakken omdat hier sprake is van ‘zwakke wachtwoorden’ in de beveiligingsscore.
   • Uw positie
    Hiermee wordt aangegeven hoe uw scores het doen in vergelijking met alle andere LastPass-gebruikers die de veiligheidstest hebben gedaan. U wordt in een percentiel geplaatst volgens uw huidige beveiligingsscore. Hoe lager het aantal, hoe beter uw positie.
   • De sterkte van uw LastPass-hoofdwachtwoord
    Hiermee wordt beoordeeld hoe sterk uw hoofdwachtwoord is op basis van lengte en complexiteit.
   • Aantal gescande sites
    Het totale aantal in uw LastPass-kluis opgeslagen sites dat is geanalyseerd.
   • Gemiddelde wachtwoordsterkte
    De som van alle wachtwoordsterktes gedeeld door het totale aantal geanalyseerde sites. Sites zonder wachtwoord worden niet meegerekend.
   • Gemiddelde wachtwoordlengte
    De som van het aantal tekens van elk wachtwoord gedeeld door het totale aantal geanalyseerde sites. Sites zonder wachtwoord worden niet meegerekend.
   • Aantal dubbele wachtwoorden
    Het totaal aantal wachtwoorden die worden gebruikt op ten minste twee sites met verschillende domeinen. Sites zonder wachtwoord worden niet meegerekend.
   • Aantal sites met dubbele wachtwoorden
    Het totaal aantal sites met ten minste één andere site met een ander secondleveldomein (SLD), maar met een identiek wachtwoord. Sites zonder wachtwoord worden niet meegerekend.
   • Aantal zwakke wachtwoorden
    Het totale aantal sites met zwakke wachtwoorden. Dit omvat eventuele sites met dubbele wachtwoorden, sites waarvan het wachtwoord gevoelig is voor een woordenboekaanval en sites waarvan de wachtwoordsterkte minder is dan 50%. Sites zonder wachtwoord worden niet meegerekend.
   • Aantal lege wachtwoorden
    Het totale aantal sites met lege wachtwoorden.
   • Algehele score voor veilig gebruik
    Er worden twee punten toegewezen voor elk veilig wachtwoord dat is aangetroffen, tot een maximum van 100 punten. Het totale aantal punten dat daaruit volgt telt mee voor 10% van uw totale score.
   • Score meervoudige verificatie
    Als u meervoudige verificatie van LastPass hebt ingeschakeld, begint u met tien punten. Eén punt wordt afgetrokken als u offline opslag van uw kluis toestaat, een ander punt als u mobiele apparaten toegang tot uw kluis toestaat, en een laatste punt als u vertrouwde apparaten hebt waarmee u meervoudige verificatie kunt omzeilen.
  6. Tik indien gewenst op Details om een lijst met sites te bekijken die als volgt zijn gecategoriseerd:
   • Sites die hetzelfde wachtwoord gebruiken
   • Sites met unieke wachtwoorden
   • Sites zonder wachtwoord

  Hoe kan ik mijn beveiligingsscore verbeteren?

  Info over deze taak: Het wordt aanbevolen dat u alle volgende stappen neemt om de algemene beveiliging van uw LastPass-gegevensbank te verbeteren:
  • Verwijder dubbele wachtwoorden – Bekijk de details van uw resultaten, ga vervolgens naar de daarin vermelde websites die hetzelfde wachtwoord gebruiken, en stel voor iedere website een lang, uniek en complex wachtwoord in. We raden aan om daarvoor de functie Wachtwoord genereren te gebruiken.
  • Verwijder zwakke wachtwoorden – Bekijk de details van uw resultaten, ga vervolgens naar de daarin vermelde websites die een zwak wachtwoord gebruiken, en stel voor iedere website een lang, uniek en complex wachtwoord in. We raden aan om daarvoor de functie Wachtwoord genereren te gebruiken.
  • Bewaar wachtwoorden niet langer onveilig - Als u uw wachtwoorden opslaat in een formaat dat niet versleuteld is (bijv. webbrowser password manager, e-mail, kladblok, Google Docs, enz.), is het raadzaam dat u de functie wachtwoorden importeren gebruikt om ze in uw LastPass kluis op te slaan.
  • Begin met het gebruiken van meervoudige verificatie – Het gebruiken van meervoudige verificatie verbetert de beveiliging van uw account aanzienlijk. Lees meer over het inschakelen van opties voor meervoudige verificatie.
  • Voer de LastPass-veiligheidstest regelmatig uit – Zorg dat u geroutineerd raakt in het waarborgen van uw wachtwoordbeveiliging. Het wordt aanbevolen de veiligheidstest elke paar weken opnieuw uit te voeren om ultieme beveiliging te garanderen.