HELP FILE


Hoe voer ik de veiligheidstest voor LastPass uit op mijn mobiele apparaat?

Als u voor het eerst aan de slag gaat met het verbeteren van uw online beveiliging, kan het u al snel gaan duizelen. LastPass kan helpen door alles wat u in uw kluis hebt opgeslagen te evalueren en te controleren op zwakke, dubbele of gecompromitteerde wachtwoorden. Hiervoor voert u de veiligheidstest uit in de LastPass Password Manager-app voor mobiel gebruik en leest u wat elk van deze scores inhoudt.

 1. Installeer en open de LastPass Password Manager-app voor iOS of Android
 2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en tik vervolgens op Aanmelden
 3. Selecteer Beveiliging in de onderste knoppenbalk.
 4. Tik op Test starten.
 5. Er wordt een overzicht van uw veiligheidstestscores weergegeven, dat de volgende informatie bevat:
  • Uw score
   Dit is een gecombineerde beoordeling van de algemene kwaliteit van uw wachtwoorden, oftewel de lengte en complexiteit ervan. De hoogste score is 100 punten. Voor een perfecte score moet u evenwel minimaal 50 wachtwoorden in uw LastPass-kluis hebben opgeslagen.
   Opmerking: LastPass gebruikt de standaardbibliotheek zxcvbn om de sterkte van elk wachtwoord te berekenen. Daarom kan de sterkte van uw individuele persoonlijke wachtwoorden anders uitvallen dan de beveiligingsscore voor alle wachtwoorden in uw kluis. Afzonderlijke wachtwoordsterktes kunnen een score hebben van 0, 25, 50, 75 of 100 procent (of een andere waarde als het individuele wachtwoord wordt hergebruikt op meerdere sites) terwijl de beveiligingsscore ieder percentage tussen de 0 en 100 kan zijn. Meer informatie over de berekening van de wachtwoordsterkte en de beveiligingsscore.

   De volgende instellingen beïnvloeden uw beveiligingsscore:

   • Het totale aantal opgeslagen wachtwoorden dat u heeft. Dit moet ten minste 50 wachtwoorden bedragen om in aanmerking te komen voor een perfecte score van 100 punten.
   • De vraag of u meervoudige verificatie al dan niet heeft ingeschakeld is goed voor 10 punten. Lees hoe u deze functie inschakelt.
   • Als u offline toegang toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
   • Als u toegang tot uw kluis via mobiele apparaten onbeperkt toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
   Opmerking:Sites die hun eigen wachtwoordvereisten hanteren (wachtwoorden mogen bijvoorbeeld niet te complex en/of te lang zijn, er moet een pincode in plaats van een wachtwoord worden gebruikt, enzovoort) kunnen een negatief effect hebben op de beveiligingsscore, omdat deze wachtwoorden vaak worden aangemerkt als ‘zwakke wachtwoorden’.
  • Uw positie
   Hiermee wordt aangegeven hoe uw scores het doen in vergelijking met alle andere LastPass-gebruikers die de veiligheidstest hebben gedaan. U wordt in een percentiel geplaatst volgens uw huidige beveiligingsscore. Hoe lager het aantal, hoe beter uw positie.
  • Aantal gescande sites
   Het totale aantal in uw LastPass-kluis opgeslagen sites dat is geanalyseerd.
  • Gemiddelde wachtwoordsterkte
   De som van alle wachtwoordsterktes gedeeld door het totale aantal geanalyseerde sites. Sites zonder wachtwoord worden niet meegerekend.
  • Gemiddelde wachtwoordlengte
   De som van het aantal tekens van elk wachtwoord gedeeld door het totale aantal geanalyseerde sites. Sites zonder wachtwoord worden niet meegerekend.
  • Aantal dubbele wachtwoorden
   Het totaal aantal wachtwoorden die worden gebruikt op ten minste twee sites met verschillende domeinen. Sites zonder wachtwoord worden niet meegerekend.
  • Aantal sites met dubbele wachtwoorden
   Het totaal aantal sites met ten minste één andere site met een ander secondleveldomein (SLD), maar met een identiek wachtwoord. Sites zonder wachtwoord worden niet meegerekend.
  • Aantal zwakke wachtwoorden
   Het totale aantal sites dat zwakke wachtwoorden heeft. Dit omvat eventuele sites met dubbele wachtwoorden, sites waarvan het wachtwoord gevoelig is voor een woordenboekaanval en sites waarvan de wachtwoordsterkte minder is dan 50%. Sites zonder wachtwoord worden niet meegerekend.
  • Aantal lege wachtwoorden
   Het totale aantal sites met lege wachtwoorden.
  • Algehele score voor veilig gebruik
   Er worden twee punten toegewezen voor elk veilig wachtwoord dat is aangetroffen, tot een maximum van 100 punten. Het totale aantal punten dat daaruit volgt telt mee voor 10% van uw totale score.
  • Score meervoudige verificatie
   Als u meervoudige verificatie van LastPass hebt ingeschakeld, begint u met tien punten. Er wordt één punt afgetrokken als u offline opslag van uw kluis toestaat, nog een punt als u mobiele apparaten toegang geeft tot uw kluis, en een laatste punt als u vertrouwde apparaten hebt die het negeren van meervoudige verificatie toestaan.
  • Uw LastPass hoofdwachtwoord sterkte
   Dit beoordeelt hoe sterk uw hoofdwachtwoord is, gebaseerd op lengte en complexiteit.
 6. Tik indien gewenst op Details om een lijst met sites te bekijken die als volgt zijn gecategoriseerd:
  • Sites die hetzelfde wachtwoord gebruiken
  • Sites met unieke wachtwoorden
  • Sites zonder wachtwoord

Hoe kan ik mijn beveiligingsscore verbeteren?

Het is aan te raden dat u alle volgende stappen uitvoert om de beveiliging van uw LastPass-kluis te verbeteren:
 • Verwijder dubbele wachtwoorden – Bekijk de details van uw resultaten, ga vervolgens naar de daarin vermelde websites die hetzelfde wachtwoord gebruiken, en stel voor iedere website een lang, uniek en complex wachtwoord in. We raden aan om daarvoor de functie Wachtwoord genereren te gebruiken.
 • Verwijder zwakke wachtwoorden – Bekijk de details van uw resultaten, ga vervolgens naar de daarin vermelde websites die een zwak wachtwoord gebruiken, en stel voor iedere website een lang, uniek en complex wachtwoord in. We raden aan om daarvoor de functie Wachtwoord genereren te gebruiken.
 • Sla uw wachtwoorden niet langer onveilig op – Als u uw wachtwoorden opslaat in een onversleutelde indeling (zoals in de wachtwoordbeheerder van een browser of in e-mails, kladblok, Google Docs, enzovoort), wordt u geadviseerd de functie Wachtwoorden importeren te gebruiken om ze in plaats daarvan in uw LastPass-kluis op te slaan.
 • Begin met het gebruiken van meervoudige verificatie – Het gebruiken van meervoudige verificatie verbetert de beveiliging van uw account aanzienlijk. Lees meer over het inschakelen van opties voor meervoudige verificatie.
 • Voer de LastPass-veiligheidstest regelmatig uit – Zorg dat u geroutineerd raakt in het waarborgen van uw wachtwoordbeveiliging. Het wordt aanbevolen de veiligheidstest elke paar weken opnieuw uit te voeren om ultieme beveiliging te garanderen.