product icon

Hoe werk ik LastPass Workstation MFA voor Windows bij?

  Wanneer een nieuwe versie van LastPass Workstation MFA beschikbaar is voor Windows, kunnen LastPass-beheerders of gebruikers (met verhoogde rechten) updaten door de nieuwste versie te downloaden en vervolgens het installatieprogramma uit te voeren over de huidige geïnstalleerde versie - de vorige versie hoeft niet te worden verwijderd.

  • Download de nieuwste versie van het installatieprogramma.
   1. Meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord om de nieuwe Admin Console op https://admin.lastpass.com te openen.
   2. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze optie is ingeschakeld voor uw account).
   3. Ga naar Toepassingen > MFA-apps.
   4. Selecteer een item voor Windows-werkstations.
   5. Selecteer Download het installatieprogramma en sla vervolgens het bestand LastPassWmfaInstaller.zip op.

    WMFA-installatieprogramma downloaden voor Windows

   6. Terug op het scherm "Integratie bewerken" klikt u op Annuleren.
   7. Download en pak het .zip-bestand uit en voer het LastPassWmfaInstaller.msi installatieprogramma uit.

    Belangrijk: Als u de installatie uitvoert vanuit de opdrachtregel in Windows, moet u de directory wijzigen naar de locatie van het MSI-installatieprogramma.

   8. Selecteer Volgende, schakel vervolgens de licentieovereenkomst in en ga verder.
   9. Schakel het selectievakje in om akkoord te gaan met de softwarelicentieovereenkomst en selecteer Volgende.
   10. Optioneel: Gebruik de boom om de gewenste installatieplaats te selecteren.
   11. Selecteer Volgende.
   12. Uw integratiesleutel en integratiegeheim zijn vooraf ingevuld, en de instellingen die u eerder hebt geconfigureerd blijven ook ongewijzigd (d.w.z. Aanmelding bij offline verhinderen, MFA voor RDP inschakelen, MFA-gebruik vereisen, en/of uw geselecteerde credential providers voor toestaan).
   13. Selecteer Volgende.

    MFA-installatieprogramma en configuratievenster voor werkstations

   14. Selecteer Installeren > Ja > Voltooien om de installatie te voltooien en het installatievenster te sluiten.
  Resultaten: U hebt het Workstation MFA installatieprogramma voor Windows bijgewerkt.
  Volgende stap: Na de update kunt u het MSI-installatieprogramma distribueren via de implementatiemethoden die uw organisatie verkiest (bijv. SCCM, InTune, CLI, enz.).
  Let op: De instructies variëren afhankelijk van de gewenste distributiemethode.
  Volgende stap: Als probleemoplossing ooit nodig is, kunt u debug logging instellen voor Workstation MFA voor Windows.