product icon

Hoe gebruik ik de LastPass-app-extensie voor Safari op mijn Mac?

  Nadat u de Safari-app-extensie voor macOS heeft geïnstalleerd, kunt u deze gebruiken om uw LastPass-kluis te beheren. Dit omvat het beheer van al uw sites, veilige notities en formulier-items.

  Kennisgeving: LastPass heeft de ondersteuning voor de oudere Mac-app voor desktop per 29 februari 2020 stopgezet.

  Gebruik de LastPass Safari app extensie

  1. De app-extensie 'LastPass voor Safari' installeren Volg de instructies in Hoe installeer ik de app-extensie 'LastPass voor Safari' op mijn Mac om me daar aan te melden?
  2. Na de installatie kunt u de Safari-appextensie van LastPass gebruiken zoals u dat in elke browser zou doen, om uw kluis te openen, onlangs gebruikte items of alle items weer te geven, een nieuw item toe te voegen, een veilig wachtwoord aan te maken, uw accountinstellingen te beheren, enzovoort.

   LastPass-app-extensie voor Safari

  Gebruik de LastPass kluis

  U kunt uw LastPass-kluis openen via het pictogram van de Safari-appextensie van LastPass of door te klikken op het LastPass-pictogram in de menubalk en Mijn kluis openen te selecteren.

  LastPass-kluis

  De functies van de kluis omvatten:

  • Gemakkelijke navigatie voor sites, veilige notities en formulier-items
  • Klikken op het pictogram Toevoegen om een nieuw wachtwoord voor een website, een veilige notitie of een formulier-item toe te voegen.
  • De cursor boven een site-wachtwoord, veilige notitie of formulier-item houden en kiezen uit de volgende opties:
   • Klik op het pictogram Openen om een site te openen en u automatisch aan te melden met uw opgeslagen aanmeldingsgegevens.
   • Klikken op het pictogram Bewerken om wijzigingen aan te brengen in een website, veilige notitie of formulier-item.
   • Klikken op het pictogram Delen om uw wachtwoord voor een website of een veilige notitie te delen.
  • Selecteer een van de volgende opties in het navigatiegedeelte links:

  Een nieuw item aan uw kluis toevoegen

  1. Klik op Alle Items.
  2. Klik op het pictogram Toevoegen .
  3. Klik om het gewenste itemtype te selecteren.
  4. Vul alle informatie in die u wilt opslaan. Afhankelijk van het type item kunt u ook:

   • Klikken op het pictogram Favoriet om dit item als favoriet te markeren
   • Automatisch aanmelden beheren (alleen voor wachtwoorden van sites)
   • Automatisch invullen beheren (alleen voor wachtwoorden van sites)
   • Beheren Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord
   • Een nieuw wachtwoord aanmaken (alleen site wachtwoorden)
   • Toewijzen aan een map
   • Bijlagen toevoegen (alleen veilige notities en formulier-items)

  5. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

  Een item in uw kluis bewerken of verwijderen

  1. Zoek het item dat u wilt bijwerken of verwijderen en klik op Bewerken.
  2. Als u een item wilt bewerken, voert u de gewenste wijzigingen door en klikt u op Opslaan.
  3. Als u een item wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen .

  De kluis vernieuwen of de cache leegmaken

  1. Open uw LastPass-kluis en klik op het menu Bestand.
  2. Klik op Kluis vernieuwen om onlangs aangebrachte wijzigingen handmatig te synchroniseren.
  3. Klik op Cache leegmaken om lokaal opgeslagen bestanden uit uw actieve LastPass-sessie te verwijderen. Het is aan te bevelen de cache te wissen wanneer u een openbare computer gebruikt.

  Gebruik de LastPass Menubalk opties

  Gebruik het LastPass-pictogram in de menubalk voor toegang tot de volgende opties:

  • De feature voor Snel zoeken (indien deze is ingeschakeld in uw voorkeursinstellingen)
  • Uw kluis openen
  • Maak een veilig wachtwoord aan
  • Uw voorkeursinstellingen beheren
  • Controleren op updates voor de app
  • Afmelden bij uw LastPass-account
  • De app sluiten
  Opties in de menubalk

  Snel zoeken en sneltoetsen gebruiken

  Met Snel zoeken en sneltoetsen kunt u nog sneller werken met LastPass. De kluis en Snel zoeken kunnen op de volgende manieren worden geopend:

  • Klik op het LastPass-pictogram in de menubalk .
  • Gebruik de volgende sneltoetsen (u kunt deze aanpassen in uw voorkeursinstellingen van LastPass): Shift +Command +L (⇧⌘L)

  Uw voorkeursinstellingen beheren

  1. Klik op het LastPass-symbool in de menubalk.
  2. Selecteer Voorkeuren.
  3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de algemene instellingen (General), instellingen voor meldingen (Notifications) of sneltoetsen (Hotkeys) en/of de geavanceerde instellingen (Advanced).
  4. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

   Voorkeursinstellingen beheren

  Afmelden of sluiten

  1. Klik op het LastPass-symbool in de menubalk.
  2. Klik op Afmelden om u af te melden bij uw huidige LastPass-account of klik op LastPass sluiten om de Safari-appextensie te sluiten.