HELP FILE

Hoe gebruik ik de LastPass-app-extensie voor Safari op mijn Mac?

Nadat u de Safari-app-extensie voor macOS heeft geïnstalleerd, kunt u deze gebruiken om uw LastPass-kluis te beheren. Dit omvat het beheer van al uw sites, veilige notities en formulier-items.

Opmerking: De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

Installeren en aanmelden

Als u een LastPass Business-beheerder bent, raadpleegt u LastPass-software installeren met behulp van de Admin Console.

 1. Download en installeer de LastPass-app voor de Mac uit de Mac App Store.
 2. Zodra de app is geïnstalleerd, klikt u op het LastPass-appsymbool om de app te starten.
 3. Het menubalksymbool voor LastPass verschijnt in de menubalk. Klik in de menubalk op het LastPass-symbool en selecteer Aanmelden bij LastPass in het menu.
 4. Voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in en klik op Aanmelden.
 5. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze functie voor uw account is ingeschakeld).

 6. Als de verificatie is afgerond, wordt uw LastPass-kluis geopend en kunt u het symbool van de Safari-app-extensie in de browser of het menubalksymbool voor LastPass in het navigatiegedeelte bovenin gebruiken om de optie Snel zoeken te gebruiken (indien ingeschakeld), uw kluis te openen, wachtwoorden te genereren, uw voorkeuren te beheren, te controleren op updates, u af te melden en af te sluiten.

De Safari-app-extensie van LastPass gebruiken

Na de installatie kunt u de Safari-app-extensie van LastPass gebruiken zoals u dat in elke browser zou doen, om uw kluis te openen, onlangs gebruikte items of alle items weer te geven, een nieuw item toe te voegen, een veilig wachtwoord aan te maken, uw accountinstellingen te beheren, u af te melden, enzovoort.

De kluis van LastPass gebruiken

U kunt uw LastPass-kluis openen via het symbool van de Safari-app-extensie van LastPass of door te klikken op het menubalksymbool voor LastPass en Open My Vault (Mijn kluis openen) te selecteren.

De functies van de kluis omvatten:

Een nieuw item toevoegen:

 1. Klik op het pictogram Toevoegen .
 2. Klik om het gewenste itemtype te selecteren.
 3. Vul alle informatie in die u wilt opslaan. Afhankelijk van het type item kunt u ook:
  • Klikken op het pictogram Favoriet om dit item als favoriet te markeren
  • Automatisch aanmelden beheren (alleen voor wachtwoorden van sites)
  • Automatisch invullen uitschakelen (alleen voor wachtwoorden van sites)
  • Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten beheren
  • Een nieuw wachtwoord genereren (alleen voor wachtwoorden van sites)
  • Toewijzen aan een map
  • Bijlagen toevoegen (alleen veilige notities en formulier-items)
 4. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Een item bewerken of verwijderen:

 1. Zoek het item dat u wilt bijwerken of verwijderen en klik op Bewerken.
 2. U kunt:
  • De gewenste wijzigingen aanbrengen en vervolgens op Opslaan klikken.
  • Op het pictogram Verwijderen klikken om een item te verwijderen en naar Verwijderde items te verplaatsen

De opties in de LastPass-menubalk gebruiken

Gebruik het menubalksymbool voor LastPass om de volgende opties te openen:

 • De feature voor Snel zoeken (indien deze is ingeschakeld in uw voorkeursinstellingen)
 • Uw kluis openen
 • Een veilig wachtwoord aanmaken
 • Uw voorkeursinstellingen beheren
 • Controleren op updates voor de app
 • Afmelden bij uw LastPass-account
 • De app sluiten

De kluis vernieuwen of de cache leegmaken

 1. Open uw LastPass-kluis en klik op het menu Archief.
 2. Kies een van de volgende opties:
  • Kluis vernieuwen: handmatige synchronisatie van onlangs aangebrachte wijzigingen doorvoeren.
  • Cache leegmaken: eventueel lokaal opgeslagen bestanden uit uw actieve LastPass-sessie verwijderen; dit wordt geadviseerd als u gebruikmaakt van een openbare computer

Snel zoeken en sneltoetsen gebruiken

Met de optie Snel zoeken en sneltoetsen kunt u nog sneller werken met LastPass. De kluis en Snel zoeken kunnen worden geopend door te klikken op het symbool in de menubalk , maar u kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken (deze kunnen in de voorkeursinstellingen van LastPass veranderd worden): Shift +Command +L (⇧⌘L)

Voorkeuren

 1. Klik op het LastPass-symbool in de menubalk.
 2. Selecteer Voorkeuren.
 3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de algemene instellingen (General), instellingen voor meldingen (Notifications) of sneltoetsen (Hotkeys) en/of de geavanceerde instellingen (Advanced).
 4. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Afmelden of sluiten

 1. Klik op het LastPass-symbool in de menubalk.
 2. Klik op Afmelden om u af te melden bij uw huidige LastPass-account of klik op LastPass sluiten om de Safari-app-extensie te sluiten.