HELP FILE


Hoe gebruik ik het Beveiligingsdashboard?

Als u voor het eerst aan de slag gaat met het verbeteren van uw online beveiliging, kan het u al snel gaan duizelen. Gelukkig kan LastPass u helpen met het Beveiligingsdashboard, waarin u ziet waar zwakke beveiligingspunten in uw kluis verbeterd kunnen worden.

Beperkingen

Het bekijken van de veiligheidsscore is beschikbaar voor alle gebruikers, maar voor de volgende functies is een upgrade naar een betaald abonnementsplan nodig:
  • Riskante wachtwoorden in uw kluis bekijken en wijzigen
  • Gebruik van dark web monitoring
LastPass Free-gebruikers kunnen upgraden naar LastPass Premium, of bekijk LastPass-plannen en prijzen voor informatie over functies.

Wat is het Beveiligingsdashboard?

In het Beveiligingsdashboard in uw LastPass-kluis ziet u uw beveiligingsscore, uw dark web-monitoringwaarschuwingen en alle e-mailadressen die op dat moment gemonitord worden of waarvan u heeft aangegeven dat het monitoren gestopt moet worden.
Opmerking: De functie Security Dashboard is niet beschikbaar in de LastPass Password Manager-apps voor iOS en Android, maar mobiele gebruikers kunnen de Security Challenge op hun apparaat uitvoeren
Beveiligingsscore
Uw beveiligingsscore wordt automatisch berekend door al uw opgeslagen wachtwoorden in uw kluis te beoordelen. Als er wachtwoorden zijn die als onveilig worden beschouwd (d.w.z. zwak, hergebruikt, of ontbrekend), wordt u geadviseerd het wachtwoord van de site te wijzigen om een goede wachtwoordhygiëne te handhaven. Naarmate er meer wachtwoorden worden toegevoegd en beoordeeld, wordt uw beveiligingsscore geactualiseerd en ziet u hoe uw wachtwoorden het doen ten opzichte van best practices op het gebied van beveiliging. Waar nodig wordt u gevraagd wachtwoorden bij te werken. Meer informatie over het corrigeren van onveilige wachtwoorden.
Opmerking: LastPass gebruikt de standaardbibliotheek zxcvbn om de sterkte van elk wachtwoord te berekenen. Daarom kan de sterkte van uw individuele persoonlijke wachtwoorden anders uitvallen dan de beveiligingsscore voor alle wachtwoorden in uw kluis. Afzonderlijke wachtwoordsterktes kunnen een score hebben van 0, 25, 50, 75 of 100 procent (of een andere waarde als het individuele wachtwoord wordt hergebruikt op meerdere sites) terwijl de beveiligingsscore ieder percentage tussen de 0 en 100 kan zijn. Meer informatie over de berekening van de wachtwoordsterkte en de beveiligingsscore.
Opmerking: Federated login-gebruikers krijgen een automatische verhoging van 10% op hun beveiligingsscore, omdat meervoudige verificatie moet worden ingesteld op het niveau van de Identity Provider (binnen AD FS, Azure AD, Okta of Google Workspace-instellingen) en niet op het niveau van LastPass (binnen het tabblad Multifactor-opties in de accountinstellingen van hun kluis).
Dark web-monitoring
De dark web monitoring functie evalueert al uw opgeslagen email adressen voor de items in uw vault, en waarschuwt u onmiddellijk - via email notificatie en binnen het Security Dashboard - als een van uw email adressen is gevonden in de database van geschonden credentials. Als u gecompromitteerde e-mailadressen heeft, wordt u door de stappen geleid die nodig zijn om het wachtwoord voor de gekraakte site te wijzigen. U kunt ook de e-mailadressen beheren die u van de monitorfunctie wilt uitsluiten. Klik op Monitoring activeren in het deelvenster voor dark web-monitoring om aan de slag te gaan en lees meer over het beheren van dark web-monitoring waarschuwingen.
Beperking: Als u een zakelijk LastPass-account heeft, kan de mogelijkheid om deze acties uit te voeren beperkt worden door beleidsregels van uw LastPass-beheerder.

Let op. Voor individueel gedeelde items wordt het gekoppelde e-mailadres alleen gemonitord in het Beveiligingsdashboard van de verzender. Als u bijvoorbeeld een item in de kluis deelt met een emailadres dat wordt bewaakt, dan wordt dit alleen bewaakt binnen uw eigen Veiligheidsdashboard. Als een item in de kluis met u wordt gedeeld, dan wordt het e-mailadres alleen gecontroleerd in het beveiligingsdashboard van de deler en niet van u.

Gedeelde mappen met e-mailadressen die aan de vermeldingen gekoppeld zijn, worden niet gemonitord.


Hoe verschilt de functionaliteit van het Beveiligingsdashboard van de mogelijkheden die eerder werden aangeboden via de veiligheidstest?

Het Beveiligingsdashboard in LastPass biedt gebruikers de mogelijkheid om op één locatie een overzicht te zien van de beveiliging van al hun accounts. Deze weergave is veel gemakkelijker in het gebruik en biedt extra stappen waarmee de gebruikers hun online beveiliging kunnen versterken.

Voor de eerdere functionaliteit, die de LastPass-veiligheidstest werd genoemd, moesten de gebruikers telkens handmatig een beveiligingsscan uitvoeren om de status van hun accounts te bekijken. In de nieuwe situatie wordt deze informatie direct gepresenteerd wanneer de gebruikers hun Beveiligingsdashboard openen.

We hebben ook dark web-monitoring geïntroduceerd, waarmee de gebruikers hun e-mailadressen kunnen monitoren op eventuele datalekken. Voorheen konden gebruikers handmatig controleren of hun e-mailadressen op een bepaald moment gecompromitteerd waren, maar in de nieuwe ervaring worden hun e-mailadressen continu gemonitord. De gebruikers schakelen dark web-monitoring simpelweg één keer in en de functionaliteit blijft op de achtergrond actief, zodat hun informatie altijd veilig is. In de nieuwe ervaring worden er ook waarschuwingen gegeven, in het Beveiligingsdashboard en via e-mail, als een e-mailadres in verband wordt gebracht met een datalek.