product icon

Hoe gebruik ik verificatie met YubiKey VIP?

  De YubiKey met VIP-functionaliteit (http://yubico.com/vip) heeft twee configuratiesleuven. Wanneer de YubiKey met VIP-functionaliteit naar u wordt verzonden, is de eerste configuratiesleuf in de fabriek geprogrammeerd voor Symantec VIP-aanmeldingsgegevens. De tweede configuratiesleuf wordt geprogrammeerd met een standaard OTP (eenmalig wachtwoord) dat inactief aanwezig is in de tweede identiteitssleuf; deze kan worden geactiveerd met gebruikmaking van de YubiKey Personalization Tool. De twee configuratiesleuven van de YubiKey werken onafhankelijk van elkaar en elk van de sleuven kan onafhankelijk opnieuw worden geconfigureerd voor OTP of een statische wachtwoordmodus.

  Info over deze taak:

  Als u de aanraakgevoelige knop van de YubiKey gedurende 1-3 seconden aanraakt voordat u loslaat, geeft de eerste configuratiesleuf het wachtwoord vrij (op basis van configuratie van één sleuf). Als u de aanraakgevoelige knop van de YubiKey gedurende 4-5 seconden aanraakt voordat u loslaat, geeft de tweede configuratiesleuf het wachtwoord vrij (op basis van configuratie van twee sleuven). Als u de toets aanraakt en langer dan 5 seconden ingedrukt houdt, gaat de indicator van de tiptoets snel knipperen zonder een wachtwoord te geven.

  Aangezien de tweede configuratiesleuf van de YubiKey blanco is, kunt u deze programmeren voor de OTP-modus (modus voor eenmalige wachtwoorden), de AES-sleutel uploaden naar de online validatieserver en deze configureren voor samenwerking met LastPass.

  Volg de onderstaande stappen om de tweede sleuf te programmeren voor samenwerking met de online Yubico OTP-validatieserver:

  1. Download en installeer eerst de meest recente platformonafhankelijke Personalization Tool voor Windows van de website van Yubico op: https://www.yubico.com/products/services-software/download/yubikey-personalization-tools/. Er zijn verschillende installatieprogramma's voor verschillende besturingssystemen. Kies het installatieprogramma voor uw besturingssysteem.
  2. Nadat de tool is geïnstalleerd, plaatst u uw YubiKey VIP in een USB-poort van uw computer en start u de YubiKey Personalization Tool.
  3. Open in het Personalization-menu het menu Settings (Instellingen) door de hyperlink Update Settings (Instellingen bijwerken) op de beginpagina of de optie Settings (Instellingen) in het menu bovenin te selecteren.
  4. Klik in het menu Settings (Instellingen) op Update Settings (Instellingen bijwerken) in het navigatiegedeelte links onderin.
  5. Het menu Update YubiKey Settings (Instellingen YubiKey bijwerken) wordt weergegeven. Als dat niet het geval is, controleert u of u een YubiKey VIP heeft met firmwareversie 2.3.0 of hoger.
  6. Ga naar het gedeelte "Configuration Slot" (Configuratiesleuf) en selecteer Configuration Slot 2.
  7. Zoek de optie "Dormant" (Inactief) en zorg dat het selectievakje niet is ingeschakeld.
  8. Ga naar het gedeelte "Configuration Protection" (Configuratiebeveiliging) en open het menu "YubiKey(s) unprotected – Keep it that way" (YubiKey(s) onbeveiligd – Onveranderd laten)
  9. Selecteer in dit menu de optie YubiKey(s) protected – Keep it that way.
  10. Hiermee wordt het veld Current Access Code (Huidige toegangscode) in het gedeelte "Configuration Protection" (Configuratiebeveiliging) geactiveerd.
  11. Voer de huidige toegangscode van uw YubiKey VIP in, oftewel 00000 gevolgd door het serienummer van de YubiKey (in decimale indeling) zoals aangegeven door de Personalization tool.
  12. Als uw serienummer "1234567" is, is uw huidige toegangscode "00 00 01 23 45 67"
  13. Klik op Update om de tweede sleuf van uw YubiKey VIP te activeren met de Yubico OTP-configuratie.

   Yubico heeft ook een portal voor het uploaden van de AES-sleutel. Ga voor meer informatie naar https://upload.yubico.com/.