product icon

Hoe bekijk en wijs ik beheerdersniveaus toe in de nieuwe Admin Console?

  Maak en wijs verschillende beheerdersniveaus en verantwoordelijkheden toe in de nieuwe Admin Console.

  Let op: Ziet u iets anders? Raadpleeg de instructies voor de Password Manager Admin Console of de Admin Console voor SSO en MFA.
  1. Meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord om de nieuwe Admin Console op https://admin.lastpass.com te openen.
  2. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze optie is ingeschakeld voor uw account).
  3. Ga naar Gebruikers > Beheerdersniveaus en selecteer een admin niveau.

   Resultaat: Gebruikers die zijn toegewezen aan het beheerdersniveau worden weergegeven.

  4. Om een gebruiker aan een beheerdersniveau toe te wijzen, selecteert u Gebruikers toewijzen.
  5. Selecteer uw gewenste gebruiker(s) en selecteer vervolgens Gebruikers toewijzen.

   Admin levels pagina in de Admin Console

  Resultaten: Uw gekozen gebruiker(s) zijn nu toegewezen aan het beheerniveau dat u hebt geselecteerd.
  Let op: Wanneer een nieuwe superbeheerder wordt toegevoegd of een bestaande wordt verwijderd, worden de andere beheerders via e-mail op de hoogte gebracht van de wijziging.