product icon

Hoe diagnostische informatie verzamelen voor ondersteuning over LastPass Universal Proxy v4.x op Windows?

  U kunt diagnostische gegevens, zoals logboekbestanden en configuratiebestanden voor klantensupport, versturen met behulp van onze tool voor gegevensopslag.

  Info over deze taak:
  Let op: Vereisten:
  • Windows PowerShell 3.0 of hoger
  Let op: Voor deze functie is een account vereist met LastPass Business Add-on Advanced MFA. Hoe kan ik mijn LastPass Business-account upgraden met een add-on?
  De tool verpakt de volgende gegevensbestanden in een zipbestand:
  • logbestanden
  • resultaat van de diagnose
  • server.properties configuratiebestand, nadat gevoelige gegevens uit het bestand zijn verwijderd
  • Open PowerShell en voer de volgende opdracht uit:

   uproxy -collectDiagnosticData

  Resultaten:

  Standaard wordt het .zip-bestand aangemaakt in de map waarvandaan u het script uitvoert. De bestandsnaam wordt UP_diagnostic_data_ .zip .

  U kunt een optionele parameter gebruiken om een bestemmingspad in te stellen, waar het .zip-bestand wordt aangemaakt:
  uproxy -collectDiagnosticData -destinationPath "C:\Destination\folder"