HELP FILE

Hoe kan ik diagnostische informatie verzamelen voor ondersteuning bij LastPass Universal Proxy?

U kunt diagnostische gegevens, zoals logboekbestanden en configuratiebestanden voor klantensupport, versturen met behulp van onze tool voor gegevensverzameling.

Opmerking: Vereisten:
  • Windows PowerShell 3.0 of hoger

Opmerking: Deze functie is beschikbaar met LastPass Business + add-on Advanced MFA. Meer informatie over abonnementen en prijzen.

De tool verpakt de volgende gegevensbestanden in een zipbestand:

  • logbestanden
  • resultaat van de diagnose
  • server.properties configuratiebestand, nadat gevoelige gegevens uit het bestand zijn verwijderd

  • Open PowerShell en voer de volgende opdracht uit:

    uproxy -collectDiagnosticData

Standaard wordt het .zip-bestand aangemaakt in de map waarvandaan u het script uitvoert. De bestandsnaam wordt UP_diagnostic_data_.zip.

U kunt een optionele parameter gebruiken om een doelpad in te stellen, waar het .zip-bestand wordt aangemaakt

uproxy -collectDiagnosticData -destinationPath "C:\Destination\folder"