HELP FILE

Hoe wordt het logboekniveau ingesteld in LastPass Universal Proxy?

Het standaardniveau in Universal Proxy is INFO. U kunt met de volgende opdracht bepalen welk logniveau u nodig heeft.

Opmerking: Vereisten:
 • Windows PowerShell 3.0 of hoger

Opmerking: Deze functie is beschikbaar met LastPass Business + add-on Advanced MFA. Meer informatie over abonnementen en prijzen.

We bieden de volgende opties om gegevens te loggen

 • INFO-niveau voor informatieve berichten waarin wordt aangegeven hoe de toepassing op algemeen wordt uitgevoerd, en
 • DEBUG-niveau voor gedetailleerde informatieve gebeurtenissen.

 • INFO-logniveau instellen:

  Open PowerShell en voer de volgende opdracht uit:

  uproxy -logLevel info

 • DEBUG-logniveau instellen:

  Open PowerShell en voer de volgende opdracht uit:

  uproxy -logLevel debug