HELP FILE


LastPass-software installeren met behulp van de Admin Console

Voor LastPass Business-accounts zijn er installatieopties voor Windows en Mac voor de installatie van lokale gebruikers of geautomatiseerde uitrol binnen de hele organisatie. Daarnaast kunnen LastPass-beheerders functies beperken, parameters configureren en/of logboekregistratie inschakelen bij het implementeren van het geautomatiseerde installatieprogramma voor Windows.

Let op: Ziet u iets anders? Zie de instructies voor de Nieuwe Admin Console.

Let op: LastPass moet op alle apparaten geïnstalleerd zijn voordat de software in gebruik kan worden genomen. Als u een Windows-serveromgeving heeft, moet u LastPass installeren op de servers die gebruikt worden. Als bij uw organisatie elke gebruiker daarentegen een eigen Windows- of Mac-besturingssysteem heeft, moet de software op elke computer geïnstalleerd worden.

LastPass voor Windows installeren

 1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
 2. Ga naar Instellingen > Software installeren in het menu links.
 3. Pas uw installateur aan door gebruik te maken van de drop down menu's om één (1) van de volgende opties te selecteren voor elke configuratie:
Platform selecteren
 • Microsoft Windows

Installatietype selecteren
 • Handmatige installatie GUI: Mijn gebruikers installeren LastPass handmatig

 • Automatische installatie op de achtergrond: Mijn gebruikers laten de installatie van LastPass automatisch verlopen

 1. Zodra u de aangepaste configuraties heeft bepaald, worden de stappen van uw installatieprogramma onder weergegeven.
 2. Volg de beschreven stappen om LastPass in uw Windows-omgeving te installeren. Dit omvat het inschakelen van de LastPass-browserextensie wanneer u daarom wordt gevraagd als u elk van uw browsers de volgende keer opent.

Browserselectie MSI-installatieprogramma voor Windows

Veelgestelde vragen over Windows-installatieprogramma's

Kan ik de Windows-installatie via de opdrachtregel aanpassen?

U kunt de opdrachtregelargumenten voor elk optie weergegeven door Windows als platform te selecteren en vervolgens de selecties te veranderen. U ziet dan de opdrachtregeluitvoer voor elke selectie die u gemaakt heeft.

Wat is er in het standaard Windows-installatieprogramma opgenomen?

 • De LastPass-browserextensie en de binaire component voor Chrome
 • Let op: De Firefox-extensie wordt niet langer aangeboden in het MSI-installatieprogramma vanwege het uitschakelen van sideloading. Meer informatie van Firefox
 • De LastPass-browserextensie voor Edge en Internet Explorer
 • LastPass voor Windows Desktop App
 • Voorziening voor wachtwoorden importeren
 • Snelkoppelingen voor toegang tot uw kluis, het Help-bestand, een optie om de installatie ongedaan te maken en vermelding van de website in het menu Start.
 • Voorziening voor automatische updates

Welke functies zijn er beschikbaar voor installatie op de achtergrond in Windows?

Om te selecteren welke functies geïnstalleerd moeten worden, voegt u een door komma's gescheiden lijst met ID's van de gewenste functies toe aan de ADDLOCAL-parameter. In dit voorbeeld ziet u hoe u de IE-invoegtoepassing en alle bureaubladkoppelingen installeert:

msiexec /quiet /i LastPassInstaller.msi ADDLOCAL=ExplorerExtension,GenericShortcuts,DesktopShortcut

Gebruik de parameter ADDLOCAL om het aantal geïnstalleerde functies te beperken:

Functie-ID Beschrijving
ExplorerExtension De IE-invoegtoepassing installeren
ChromeExtension De Chrome-extensie en binaire component installeren
EdgeExtension De Edge-extensie installeren
LastpassUwpApp De LastPass UWP-app installeren (verkrijgbaar in de Microsoft Store)
PasswordImporter Password Importer installeren
GenericShortcuts Snelkoppelingen installeren in het menu Start voor toegang tot de kluis, het Help-bestand, een optie om de installatie ongedaan te maken en toegang tot de website
DesktopShortcut Snelkoppeling naar kluis op bureaublad installeren
Updater Automatische updater installeren
BinaryComponent De binaire component voor Chrome installeren

Welke parameters kunnen worden geconfigureerd voor het Windows-installatieprogramma?

Parameter Beschrijving/waarden
INSTALLDIR De installatiemap instellen, volledig pad opgeven. De standaardlocatie is C:\Program Files (x86)\LastPass. Voorbeeld: INSTALLDIR="C:\LastPass"
KEEPUSERDATA Als de waarde wordt ingesteld op 1, worden de gegevens van de gebruiker niet verwijderd als de installatie ongedaan wordt gemaakt. Wordt van kracht met de parameter /x.
DISABLEIEBROKER Broker uitschakelen
UNINSTALLSURVEY Als de waarde wordt ingesteld op 1, wordt de Uninstall Survey geopend bij het ongedaan maken van de installatie. De standaardwaarde is 0.
NOLOGGEDOFFJSINJECTION Geen JavaScript in sites invoeren na afmelden
DISABLENOTES De voorziening voor veilige notities uitschakelen
DISABLEVAULT De kluisvoorziening uitschakelen
DISABLEEXPORT De voorziening voor exporteren uitschakelen
DISABLEIMPORT De voorziening voor importeren uitschakelen
DISABLESHARING De voorziening voor delen uitschakelen
DISABLEPRINT De voorziening voor afdrukken uitschakelen
CID Geeft de ID van het bedrijf waarvan de gebruiker deel uitmaakt. Voorbeeld: CID=1543453455
PROXY Proxy-instellingen voor de automatische updater. Voorbeeld: PROXY=http://123.123.123:8080
DONOTKILLONUPDATE Als de waarde wordt ingesteld op 1, sluit LastPass de browser IE niet af als er een update plaatsvindt.
NODISABLEIEPWMGR Als de waarde wordt ingesteld op 1, schakelt LastPass de wachtwoordbeheerder van IE niet uit. De standaardwaarde is 0, oftewel de wachtwoordbeheerder van IE is standaard uitgeschakeld.
NODISABLECHROMEPWMGR Als de waarde wordt ingesteld op 1, schakelt LastPass de wachtwoordbeheerder van Chrome niet uit. De standaardwaarde is 0, oftewel de wachtwoordbeheerder van Chrome is standaard uitgeschakeld.
AUTOLOGOFFONCLOSEIE Als de waarde wordt ingesteld op 1, wordt de gebruiker automatisch afgemeld als Internet Explorer wordt afgesloten.
TRYENABLESIDELOADING Als de waarde wordt ingesteld op 1, probeert het installatieprogramma sideloading op het systeem toe te passen. De standaardwaarde is 0.
TRYENABLESIDELOADINGFORINSTALL Als de waarde wordt ingesteld op 1, probeert het installatieprogramma sideloading op het systeem alleen in te schakelen voor de installatie. De standaardwaarde is 0.

Wat is sideloading?

Volgens Microsoft wordt de instelling Apps sideloaden "...doorgaans gebruikt door bedrijven en scholen die aangepaste apps moeten installeren op beheerde apparaten zonder daarvoor naar de Microsoft Store te gaan, of door gebruikers die apps van andere bronnen dan Microsoft moeten uitvoeren. In dit geval is het gebruikelijk dat de organisatie een beleidsregel afdwingt die de instelling UWP-apps uitschakelt." Meer info over het inschakelen van sideloading voor LastPass.

Hoe schakel ik logboekregistratie in?

Als u logboekregistratie tijdens de installatie wilt inschakelen, gebruikt u de parameter /l*v -filename-. Bijvoorbeeld:

msiexec /quiet /l*v log.txt /i LastPassInstaller.msi

Het volgende werkt ook wanneer de installatie ongedaan wordt gemaakt:

msiexec /quiet /l*v log.txt /x LastPassInstaller.msi

Na voltooiing verschijnt onderin het logbestand een regel als deze:

MSI (s) (94:C4) [16:45:06:919]: Windows Installer installed the product. Product Name: LastPass.
Product Version: 4.24.0.568. Product Language: 1033. Manufacturer: LastPass. Installation success or error status: 0.

Kijk goed naar het eind van de regel. Als de foutstatus niet 0 (nul) is, is er een fout opgetreden tijdens de installatie. Om de problemen op te lossen zoekt u naar de foutcode of naar het woord 'error' of 'exception' in het logbestand.

LastPass voor de Mac installeren

 1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
 2. Ga naar Instellingen > Software installeren in het menu links.
 3. Pas het installatieprogramma eventueel aan met de vervolgkeuzelijsten om voor elke configuratie een of meer van de volgende opties te selecteren:
Platform selecteren
 • macOS

Installatietype selecteren
 • Handmatige installatie GUI: Mijn gebruikers installeren LastPass handmatig

 • Automatische installatie op de achtergrond: Mijn gebruikers laten de installatie van LastPass automatisch verlopen

 1. Zodra u de aangepaste configuraties heeft bepaald, worden de stappen van uw installatieprogramma onder weergegeven.
 2. Volg de weergegeven stappen om LastPass in uw Mac-omgeving te installeren. Dit omvat het inschakelen van de LastPass-browserextensie wanneer u daarom wordt gevraagd als u elk van uw browsers de volgende keer opent.

Browserselectie Mac-installatieprogramma