product icon

LastPass-accountgeschiedenis

  Met de functie Accountgeschiedenis kunt u alle aanmeldingen en gebeurtenissen voor uw LastPass-account bekijken, en ook de IP-adressen die daaraan gekoppeld zijn. Deze functie is met name handig als u bezorgd bent over onbevoegde toegang tot uw LastPass-account.

  Het bewaren van aanmeldingsgegevens en de geschiedenis van ingevulde formulieren is voor alle LastPass-accounts standaard ingeschakeld.

  Uw accountgeschiedenis openen

  1. Log in op LastPass en krijg toegang tot uw kluis door een van de volgende dingen te doen:
   • Klik in de werkbalk van uw webbrowser op het LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram en selecteer Kluis of Mijn kluis openen.
   • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Selecteer Geavanceerde opties in het navigatiegedeelte links.
  3. Selecteer Accountgeschiedenis weergeven om het venster Geschiedenis van uw LastPass-account weer te geven. Standaard worden de aanmeldingen voor de huidige dag weergegeven.
  4. U kunt de geschiedenisweergave aanpassen door de gewenste Startdatum en Einddatum te selecteren en te filteren op het volgende:

   • Logins – Het geschiedenisfilter geeft het volgende weer voor aanmeldingen:
    • Datum waarop de aanmelding is gebruikt.
    • Naam van het domein dat is benaderd en/of mislukte aanmeldingspogingen.
    • Groep, oftewel de groepsnaam van de map (indien aanwezig).
    • IP-adres dat is gebruikt voor de aanmelding.
    • DNS die is gebruikt voor de aanmelding.
    • Methode waarmee de aanmelding heeft plaatsgevonden (bijv. naam van de browser, apparaattype, enz.).

   • Gebeurtenissen – Het geschiedenisfilter geeft het volgende weer voor gebeurtenissen:
    • Datum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
    • Naam van het geopende domein.
    • Groep, oftewel de groepsnaam van de map (indien aanwezig).
    • IP-adres dat is gebruikt tijdens de gebeurtenis.
    • Actie die heeft plaatsgevonden binnen het account (bijv. wijziging van het hoofdwachtwoord, mislukte aanmeldingspogingen, in-/uitschakelen van meervoudige verificatie, verificatiemail voor aanmelding verzonden, enz.).

   Let op. LastPass registreert uitsluitend aanmeldingen en gebeurtenissen die vanuit uw account hebben plaatsgevonden. Als een site die in LastPass is opgeslagen wordt geopend zonder gebruik te maken van automatisch invullen of automatisch aanmelden, registreert LastPass deze gebeurtenis niet in de geschiedenis.

   Als u de records uit de geschiedenis wilt verwijderen, klikt u op Geschiedenis wissen.

  Registratie van accountgeschiedenis uitschakelen

  1. Log in op LastPass en krijg toegang tot uw kluis door een van de volgende dingen te doen:
   • Klik in de werkbalk van uw webbrowser op het LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram en selecteer Kluis of Mijn kluis openen.
   • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
  3. Ga naar Algemeen > Geavanceerde instellingen weergeven > Privacy.
  4. Voor de instelling "Geschiedenis bijhouden" schakel u het selectievakje uit bij de instelling Geschiedenis van aanmeldingen en formulieren bijhouden.
  5. Klik op Bijwerken.