HELP FILE


Toolkit voor LastPass-beheerders LastPass wachtwoordloze verificatie & Workstation Login

Wachtwoordloze verificatie is een adaptieve verificatiefunctie van de LastPass Authenticator voor LastPass Business gebruikers die het gebruik van biometrische kenmerken (gezichts- of vingerafdrukherkenning en PIN-code) in plaats van een wachtwoord voor verificatie ondersteunt. Gebruikers van wachtwoordloze verificatie kunnen de LastPass Authenticator gebruiken om hun aanmelding te verifiëren voor hun LastPass-kluis, werkstations en/of websites waarop zij zich aanmelden en die zij dagelijks gebruiken.

Wachtwoordloze verificatie

Wachtwoordloze verificatie is een functie waarmee gebruikers ter verificatie opgeslagen biometrische gegevens (gezichtsherkenning of vingerafdrukherkenning, met een pincode als back-up) kunnen gebruiken op hun mobiele apparaat (via de LastPass Authenticator), in plaats van een wachtwoord in te voeren. Wachtwoordloze verificatie kan worden toegepast in LastPass wanneer u zich aanmeldt bij uw kluis voor wachtwoordbeheer, bij SSO-apps en -websites, en bij werkstations.

Admin Resources

Hulpmiddelen voor eindgebruikers

Workstation Login

Workstation Login voor LastPass stelt gebruikers in staat om in te loggen op hun werkstations, of werkcomputers, met behulp van biometrische verificatie (gezichtsherkenning of vingerafdrukidentificatie) via de LastPass Authenticator.

Admin Resources

Hulpmiddelen voor eindgebruikers