HELP FILE


LastPass Kredietbewaking en Premium Kredietbewaking FAQs

Bekijk de veelgestelde vragen over LastPass Kredietbewaking en LastPass Premium Kredietbewakingsdiensten.

Hoe wordt een kredietbewakingsmelding geactiveerd?

 • Een wijziging in uw persoonlijke gegevens. Dit soort wijzigingen is doorgaans het gevolg van een adreswijziging of een nieuwe adres-record in uw naam.
 • Een wijziging in de informatie die uw kredietscore kan beïnvloeden. Bij dit soort meldingen kan het gaan om nieuwe accounts die in uw naam geopend zijn, limietoverschrijdingen voor creditcards, achterstallige rekeningen, faillissementen, enzovoort.

LastPass-kredietbewaking beschermt u door continu te controleren op signalen van potentiële manipulatie van rekeningen of wijzigingen in de bovenstaande informatie, waaronder:

 • Een adreswijziging
 • Een verandering van persoonlijke rekeninggegevens
 • Het openen van een nieuwe rekening
 • Het afsluiten van een bestaande rekening
 • Rapportage over achterstallige rekeningen (30 dagen over tijd, 60 dagen over tijd, 90 dagen over tijd, 120 dagen over tijd)
 • Het bereiken van de limiet van uw creditcard
 • Aangifte van verlies of diefstal van uw creditcard
 • Melding van vermoede fraude
 • Indicaties dat uw krediet is geblokkeerd
 • Kredietonderzoeken
 • Een proces of vonnis
 • Een nieuw openbaar rapport
 • Een nieuwe opzegtermijn

Hoe word ik op de hoogte gebracht van wijzigingen in mijn kredietrapport?

Wanneer LastPass een wijziging detecteert die negatieve gevolgen heeft voor uw kredietscore, wordt er in de LastPass-browserextensie een pop-up weergegeven die u kunt aanklikken voor meer informatie. U ontvangt ook een e-mail waarin u over de wijziging wordt geïnformeerd. U kunt ook alle kredietbewakingswaarschuwingen bekijken door u aan te melden bij uw LastPass-kluis en te navigeren naar Geavanceerde optiesKredietbewaking.

Wat moet ik doen wanneer ik een waarschuwing voor kredietmonitoring ontvang?

Wanneer u een melding ontvangt, moet u nagaan welk soort activiteit de melding geactiveerd heeft, bepalen of het hier al dan niet over een frauduleuze activiteit gaat en actie ondernemen om eventuele frauduleuze items uit uw rapport te verwijderen.

De LastPass Kredietbewakingswaarschuwingen stellen u alleen op de hoogte van een wijziging, dus de gebruiker moet zelf verder onderzoek doen.

De LastPass Premium kredietbewakingsdienst biedt meer diepgaande informatie over wat er is veranderd in het kredietrapport van de gebruiker, en hoe de gebruiker de verandering kan onderzoeken en oplossen.

Kan ik mijn kredietmonitoringgegevens vernieuwen?

Abonnees van de LastPass Premium-kredietbewakingsdienst kunnen de link "Kredietrapporten vernieuwen" op de overzichtspagina van hun kredietbewakingsdashboard gebruiken om hun kredietgegevens elke 30 dagen opnieuw op te halen. Als er sinds de laatste actualisering minder dan 30 dagen zijn verstreken, wordt deze koppeling verborgen. Nadat u op de koppeling heeft geklikt, ziet u het bericht "Actualisering van het kredietrapport en de scores is aangevraagd. Uw nieuwe kredietgegevens zijn binnen 24 uur beschikbaar."

Beperking: Deze functie is alleen beschikbaar voor de LastPass Premium kredietbewakingsdienst

Krijg ik een gratis kredietrapport?

Om uw gratis jaarlijkse kredietrapport te ontvangen, zoals verplicht gesteld door de Federal Trade Commission (FTC), adviseren wij het gebruik van https://www.annualcreditreport.com, de service die door de FTC wordt aanbevolen.

De LastPass Kredietbewakingsdienst waarschuwt u alleen voor het feit dat er een wijziging is opgetreden, maar geeft geen diepgaande informatie over wat er is gewijzigd en hoe u de wijziging kunt oplossen, en biedt ook niet uw gratis jaarlijkse kredietrapport.

De LastPass Premium Kredietmonitoring biedt voortdurend toegang tot uw kredietscores, evenals gedetailleerde informatie over wijzigingen die in uw kredietrapport zijn aangebracht. Als u liever niet een gratis jaarlijks kredietrapport wilt aanvragen, of toegang tot actuele informatie wilt, kunt u een upgrade naar LastPass Premium-kredietbewaking overwegen.

Welke informatie wordt gebruikt voor de services voor Kredietbewaking, en is deze veilig?

Om de kredietbewaking in uw LastPass-account in te schakelen, moet u een kredietbewakingsprofiel aanmaken met uw voornaam, achternaam, volledig adres, burgerservicenummer, telefoonnummer en geboortedatum. De gegevens worden veilig via SSL doorgestuurd naar TransUnion® voor de LastPass Kredietbewakingsdienst (en naar alle drie de kredietbureaus voor de LastPass Free Kredietbewakingsdienst) om uw persoonlijke informatie in duizenden databases te bewaken, actief op zoek naar bewijs van fraude of identiteitsdiefstal in uw naam.

De volledige Algemene voorwaarden voor LastPass-kredietbewaking zijn hier te vinden; de Akkoordverklaring gegevensgebruik vindt u hier.

Waar is LastPass-kredietbewaking beschikbaar?

Kredietbewaking is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Waar kan ik terecht als ik meer vragen heb?

Voor onze gebruikers in de VS die algemene vragen hebben over LastPass Kredietmonitoring, is ons Support van LastPass team beschikbaar op 1-800-830-6680 om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden, maandag - vrijdag 9:00 AM - 5:00 PM (Eastern).

Opmerking: Dit telefoonnummer kan alleen gebruikt worden voor LastPass Kredietbewaking vragen.

Als u meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met Support van LastPass door onderaan dit artikel Neem contact op met support te selecteren.