HELP FILE

Configuratie van LastPass Universal Proxy LDAPS met opdrachtregel

Voordat u begint:
Opmerking: Vereisten voor het configuratieproces:
 • Microsoft Windows-besturingssysteem
 • Windows PowerShell 3.0 of hoger
Opmerking: Voor deze functie is een account vereist met LastPass Business + Add-on Advanced MFA. Hoe kan ik mijn LastPass Business-account upgraden met een add-on?
Opmerking: Om Universal Proxy voor LDAPS te configureren, moet u geldige certificaten hebben.
 1. Stel de volgende parameters in: Beschikbare selecties staan in vierkante haken, standaard selecties in ronde haakjes.

  Selecteer het protocol [LDAP, LDAPS, RADIUS]:
  LDAPS
  Selecteer de uitdagingsmodus [LP, PLP, SFA]:
  Voer de servermodus in van de Universal Proxy.

  Raadpleeg Servermodi voor meer informatie over servermodi.

 2. Configureer de LDAP-serverconfiguratie.
  • LastPass MFA-verificatie [LP]
   Voer de luisterpoort in van de Universal Proxy (636):
   De standaardwaarde is 636. Dit is de poort waarop de Universal Proxy luistert naar binnenkomende verzoeken. Deze waarde kan worden gewijzigd.
   Voer de naam van uw bedrijf in.
   De bedrijfsnaam die verschijnt in de MFA-toepassing van de eindgebruiker als ze een pushbericht vanuit uw systeem ontvangen.
   Voer de CLS-integratiesleutel in:
   De CLS-integratiesleutel van LastPass die u heeft opgehaald vanuit de nieuwe Admin Console van LastPass. Voor meer informatie kunt u Hoe vind ik de integratiesleutel? raadplegen.
   Voer het CLS-integratiegeheim in:
   Het CLS-integratiegeheim van LastPass dat u heeft opgehaald vanuit de nieuwe Admin Console van LastPass. Voor meer informatie kunt u Hoe vind ik de integratiesleutel? raadplegen.
   Voer de unieke naam van de LDAP-beheerdersgebruiker in.
   De unieke naam van de LDAP-beheerder in de volgende indeling: CN=admin,CN=Gebruikers,DC=voorbeeld,DC=com.
   Voer het beheerderswachtwoord in:
   Het wachtwoord van de LDAP-beheerder.
   Voer het pad naar het SSL-certificaatbestand in:
   Het pad naar het SSL-servercertificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Voer het pad naar de private SSL-sleutel in:
   De private sleutel van het SSL-certificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Opmerking: Als uw private sleutel is beveiligd met een wachtwoord, verwijder dan de wachtwoordbeveiliging voordat u deze toevoegt.
  • LastPass MFA of wachtwoordverificatie [PLP]
   Voer de luisterpoort in van de Universal Proxy (636):
   De standaardwaarde is 636. Dit is de poort waarop de Universal Proxy luistert naar binnenkomende verzoeken. Deze waarde kan worden gewijzigd.
   Voer de naam van uw bedrijf in.
   De bedrijfsnaam die verschijnt in de MFA-toepassing van de eindgebruiker als ze een pushbericht vanuit uw systeem ontvangen.
   Voer de CLS-integratiesleutel in:
   De CLS-integratiesleutel van LastPass die u heeft opgehaald vanuit de nieuwe Admin Console van LastPass. Voor meer informatie kunt u Hoe vind ik de integratiesleutel? raadplegen.
   Voer het CLS-integratiegeheim in:
   Het CLS-integratiegeheim van LastPass dat u heeft opgehaald vanuit de nieuwe Admin Console van LastPass. Voor meer informatie kunt u Hoe vind ik de integratiesleutel? raadplegen.
   Voer het IP-adres voor LDAP in:
   Het IP-adres of een DNS-naam van uw Active Directory-server.
   Voer de LDAP-serverpoort in (636):
   Dit is de poort waarop de Active Directory luistert naar binnenkomende verzoeken.
   Voer de unieke naam van de LDAP-beheerdersgebruiker in:
   De unieke naam van de LDAP-beheerder in de volgende indeling: CN=admin,CN=Gebruikers,DC=voorbeeld,DC=com.
   Voer het pad naar het SSL-certificaatbestand in:
   Het pad naar het SSL-servercertificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Voer het pad naar de private SSL-sleutel in:
   De private sleutel van het SSL-certificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Opmerking: Als uw private sleutel is beveiligd met een wachtwoord, verwijder dan de wachtwoordbeveiliging voordat u deze toevoegt.
   Voer het pad naar het SSL CA-certificaatbestand in:
   Het pad naar het certificaat van de CA. Dit is het certificaat van de CA die het SSL-certificaat van uw AD heeft verstrekt. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn. Een bestand kan meerdere CA-certificaten bevatten.

   Opmerking: Dit veld is verplicht.

  • Zowel LastPass MFA als wachtwoordverificatie [SFA]
   Voer de luisterpoort in van de Universal Proxy (636):
   De standaardwaarde is 636. Dit is de poort waarop de Universal Proxy luistert naar binnenkomende verzoeken. Deze waarde kan worden gewijzigd.
   Voer de naam van uw bedrijf in.
   De bedrijfsnaam die verschijnt in de MFA-toepassing van de eindgebruiker als ze een pushbericht vanuit uw systeem ontvangen.
   Voer de CLS-integratiesleutel in:
   De CLS-integratiesleutel van LastPass die u heeft opgehaald vanuit de nieuwe Admin Console van LastPass. Voor meer informatie kunt u Hoe vind ik de integratiesleutel? raadplegen.
   Voer het CLS-integratiegeheim in:
   Het CLS-integratiegeheim van LastPass dat u heeft opgehaald vanuit de nieuwe Admin Console van LastPass. Voor meer informatie kunt u Hoe vind ik de integratiesleutel? raadplegen.
   Voer het IP-adres voor LDAP in:
   Het IP-adres of een DNS-naam van uw Active Directory-server.
   Voer de LDAP-serverpoort in (636):
   Dit is de poort waarop de Active Directory luistert naar binnenkomende verzoeken.
   Voer de unieke naam van de LDAP-beheerdersgebruiker in.
   De unieke naam van de LDAP-beheerder in de volgende indeling: CN=admin,CN=Gebruikers,DC=voorbeeld,DC=com.
   Voer het pad naar het SSL-certificaatbestand in:
   Het pad naar het SSL-servercertificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Voer het pad naar de private SSL-sleutel in:
   De private sleutel van het SSL-certificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Opmerking: Als uw private sleutel is beveiligd met een wachtwoord, verwijder dan de wachtwoordbeveiliging voordat u deze toevoegt.
   Voer het pad naar het SSL CA-certificaatbestand in:
   Het pad naar het certificaat van de CA. Dit is het certificaat van de CA die het SSL-certificaat van uw AD heeft verstrekt. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn. Een bestand kan meerdere CA-certificaten bevatten.

   Opmerking: Dit veld is verplicht.

 3. Na de configuratie moet u de Windows-service voor LastPass Universal Proxy als volgt opnieuw starten:

  Open PowerShell en voer de volgende opdracht uit:

  uproxy -restart
  Belangrijk: U kunt de status van de service op de volgende manieren nagaan:
  • In het venster Services moet de Status van LastPass Universal Proxy worden vermeld als Running/Actief, en het Type opstartprocedure als Automatisch. Als de server opnieuw moet worden opgestart, wordt de LastPass Universal Proxy-service automatisch gestart.
  • In het venster Taakbeheerder, onder het tabblad Services, moet de Status van Universal Proxyworden vermeld als Running/Actief.
  • Open PowerShell en voer de volgende opdracht uit:

   uproxy -status

Volgende stap: Het is sterk aanbevolen om de toegang te beperken tot het configuratiebestand dat is gemaakt bij de configuratie van LastPass Universal Proxy. Zie voor de gedetailleerde instructies Hoe beperk ik de toegang tot mijn configuratiebestand voor LastPass Universal Proxy?