HELP FILE


Beleidsregels voor Teams beheren

LastPass Teams biedt diverse configureerbare beleidsregels rond beveiligingsniveaus en wachtwoordsterkte. Elke beleidsregel kan worden toegepast op alle gebruikers of een inclusieve of exclusieve lijst van gebruikers (bijv. een beleidsregel die voorkomt dat alle gebruikers wachtwoorden voor websites en veilige notitie exporteren uit hun LastPass Teams-account). Met verschillende beleidsregels die u kunt inschakelen en configureren, kunt u met LastPass een beveiliging realiseren die zo optimaal mogelijk is.

Aanbevolen beleidsregels in de Teams Admin Console

Een beleidsregel inschakelen en configureren

 1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
 2. Ga naar InstellingenBeleidsregels in het navigatiegedeelte links.
 3. Schakel op de pagina met "aanbevolen" beleidsregels de optie bij de gewenste beleidsregel in om deze in te schakelen.
 4. Klik onder de beleidsregel op Details bewerken.
 5. Indien van toepassing voert u gegevens in in het veld "Waarde" op basis van het gegevenstype dat in de beschrijving wordt vermeld (aantal minuten/dagen/tekens/e-mailmeldingen, optie voor meervoudige verificatie, enzovoort).
 6. Maak bij het gedeelte "Is van toepassing op" een keuze uit de volgende opties:
  • Allen – Selecteer deze optie als de beleidsregel voor alle gebruikers in uw account moet gelden.
  • Inclusieve lijst met gebruikers – Selecteer deze optie en klik vervolgens op Details bewerken om de namen van individuele gebruikers toe te voegen waarvoor de beleidsregel moet gelden.
  • Exclusieve lijst met gebruikers – Selecteer deze optie en klik vervolgens op Details bewerken om de namen van individuele gebruikers toe te voegen waarvoor de beleidsregel niet moet gelden.
 7. U kunt eventueel het veld "Notities" invullen om meer informatie toe te voegen over de beleidsregel die u configureert.
 8. Indien van toepassing kunt u het selectievakje bij de optie "Ingeschakeld" inschakelen om de beleidsregel per direct af te dwingen. Als u dit selectievakje niet inschakelt, wordt de beleidsregel wel toegevoegd maar nog niet afgedwongen, zodat u deze later eventueel kunt bewerken en inschakelen.
 9. Klik indien van toepassing op Nieuwe beleidswaarden toevoegen als u aanvullende configuraties wil toevoegen op basis van specifieke inclusieve of exclusieve gebruikerslijsten.
 10. Klik op Wijzigingen opslaan als u klaar bent met de configuratie van alle beleidsregels.

Een beleidsregel bewerken

 1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
 2. Ga naar InstellingenBeleidsregels in het menu in het navigatiegedeelte links.
 3. Zoek de gewenste beleidsregel en klik onder de beleidsregel op Details bewerken.
 4. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Wijzigingen opslaan als u klaar bent.

Een beleidsregel uitschakelen

Let op:   Bij het uitschakelen van een beleid, vinden de veranderingen onmiddellijk plaats.
 1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
 2. Ga naar InstellingenBeleidsregels in het menu in het navigatiegedeelte links.
 3. Zoek de gewenste beleidsregel en zet de schakelaar om om de beleidsregel uit te schakelen.