HELP FILE

Hoe beheer ik mijn vertrouwde apparaten in Accountinstellingen?

  Zodra u meervoudige verificatie voor uw account hebt ingesteld, kunt u ervoor kiezen om een apparaat te 'vertrouwen' wanneer u zich bij LastPass aanmeldt, waardoor de vraag om meervoudige verificatie voor uw apparaat 30 dagen lang wordt overgeslagen. Als u een apparaat heeft vertrouwd, kunt u de naam ervan wijzigen, uw vertrouwen weer inttrekken, of het vertrouwde apparaat verwijderen.

  Het vertrouwen van een apparaat wordt alleen aanbevolen voor persoonlijke apparaten die alleen door u worden gebruikt, mits u zich houdt aan de algemene best practices op het gebied van beveiliging (bijv. antivirusservice uitvoeren, vermijden dat u verdachte koppelingen opent, enz.)

  Herinnering: Als u een apparaat intrekt of verwijdert, wordt u opnieuw gevraagd om meervoudige verificatie vanaf het apparaat. Het verschil is dat het intrekken van vertrouwen ervoor zorgt dat het apparaat in de lijst Vertrouwde apparaten blijft staan (waar u het vertrouwen later eventueel weer kunt inschakelen), terwijl het verwijderen van een vertrouwd apparaat het volledig verwijdert uit de lijst Vertrouwde apparaten.
  Beperking: Als u een LastPass Teams- of LastPass Business-account heeft, is de beschikbare functionaliteit mogelijk beperkt als gevolg van beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.

  Een apparaat vertrouwen

  U kunt een individueel apparaat gedurende 30 dagen 'vertrouwen'. U wordt op dat apparaat dan niet meer om meervoudige verificatie voor gevraagd wanneer u zich bij LastPass aanmeldt. U wordt nog wel om meervoudige verificatie gevraagd als u LastPass op andere apparaten opent.

  Tip: Voer de onderstaande stappen uit op elk apparaat dat u als 'vertrouwd' wilt markeren.
  1. Meld u met het apparaat dat u wilt vertrouwen aan bij LastPass via de website, browserextensie, mobiele app of desktopapp.
  2. Als u om meervoudige verificatie wordt gevraagd, schakelt u de instelling 30 dagen vertrouwen in.

   Probleemoplossing: Als u niet om meervoudige verificatie wordt gevraagd, betekent dit dat u dit apparaat al als vertrouwd hebt ingesteld of dat u meervoudige verificatie niet hebt ingeschakeld.

  3. Optioneel: Voer een naam in voor uw vertrouwde apparaat; als u geen naam invoert, zal LastPass het apparaat vermelden als de naam van uw computer, mobiele apparaat of webbrowser.
  4. Volg de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie.
  Dit apparaat wordt nu vermeld op het tabblad Vertrouwde apparaten in Accountinstellingen.
  Vertrouwde apparaten in Accountinstellingen

  De naam van een vertrouwd apparaat wijzigen

  Om elk van uw vertrouwde apparaten gemakkelijker te kunnen herkennen, kunt u ze een andere naam geven.

  1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
   • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram en selecteer Mijn kluis openen.
   • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
  3. Selecteer het tabblad Vertrouwde apparaten.
  4. Zoek het gewenste apparaat.

   Tip: LastPass zal het apparaat vermelden als de naam van uw computer, mobiele apparaat of webbrowser die u gebruikte toen u het vertrouwde, tenzij u het een andere naam hebt gegeven

  5. Selecteer voor uw toestel.
  6. Voer een nieuwe naam in het Naamveld in.
  7. Selecteer om uw wijzigingen op te slaan.
  U hebt uw vertrouwde apparaat een andere naam gegeven.

  Vertrouwen intrekken voor een vertrouwd apparaat

  U kunt het vertrouwen tijdelijk intrekken voor een bepaald apparaat, waarmee u gedurende 30 dagen wordt gevraagd om meervoudige verificatie. Het apparaat blijft op de lijst staan, en u kunt het vertrouwen indien gewenst op elk moment binnen de 30 dagen opnieuw inschakelen.

  Tip: apparaten waarvoor u het vertrouwen intrekt, worden nog steeds weergegeven in de lijst met vertrouwde apparaten. Om een vertrouwd apparaat volledig te verwijderen, moet u het uit de lijst met vertrouwde apparaten verwijderen.
  1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
   • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram en selecteer Mijn kluis openen.
   • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
  3. Selecteer het tabblad Vertrouwde apparaten.
  4. Zoek het gewenste apparaat.

   Tip: LastPass zal het apparaat vermelden als de naam van uw computer, mobiele apparaat of webbrowser die u gebruikte toen u het vertrouwde, tenzij u het een andere naam hebt gegeven

  5. Verwijder het vinkje in het selectievakje bij de instelling Ingeschakeld.
  U hebt het vertrouwen voor dit apparaat ingetrokken. U wordt de volgende keer dat u LastPass vanaf dit apparaat opent gevraagd om meervoudige verificatie uit te voeren.
  Volgende stap: Indien gewenst kunt u het vertrouwen voor uw apparaat opnieuw inschakelen door ernaar te navigeren op het tabblad Vertrouwde apparaten in Accountinstellingen en de instelling Ingeschakeldaan te vinken.

  Een vertrouwd apparaat verwijderen

  U kunt de periode van 30 dagen waarin u een bepaald apparaat vertrouwt beëindigen door het te verwijderen. Hierdoor wordt het verwijderd van uw lijst met vertrouwde apparaten en wordt u gevraagd om meervoudige verificatie wanneer u zich vanaf dit apparaat aanmeldt bij LastPass.

  1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
   • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram en selecteer Mijn kluis openen.
   • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
  2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
  3. Selecteer het tabblad Vertrouwde apparaten.
  4. Zoek het gewenste apparaat.

   Tip: LastPass zal het apparaat vermelden als de naam van uw computer, mobiele apparaat of webbrowser die u gebruikte toen u het vertrouwde, tenzij u het een andere naam hebt gegeven

  5. Selecteer .
  6. Klik op OK om te bevestigen.
  U hebt uw vertrouwde apparaat verwijderd, en het wordt niet langer vermeld in de lijst op het tabblad Vertrouwde apparaten in Accountinstellingen.