HELP FILE

Hoe beheer ik mijn vertrouwde apparaten in Accountinstellingen?

Meervoudige verificatie is een beveiligingsvoorziening die kan worden ingeschakeld voor bescherming tegen onbevoegde toegang tot uw account. Als u uw eigen apparaat gebruikt en het met niemand anders deelt, en u algemene best practices op het gebied van beveiliging volgt (u gebruikt een anti-virussysteem, klikt niet op verdachte koppelingen, enzovoort), kunt u ervoor kiezen uw apparaat te 'vertrouwen', zodat de vraag om meervoudige verificatie gedurende 30 dagen wordt overgeslagen.

Als u een vertrouwd apparaat een andere naam wilt geven, klikt u op het pictogram Bewerken , typt u de nieuwe naam in in het naamveld, en klikt u op het pictogram Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Een apparaat vertrouwen

Meervoudige verificatie overslaan vanaf een specifiek apparaat dat u gedurende 30 dagen vertrouwt (meervoudige verificatie blijft voor andere apparaten wel vereist).

Ga als volgt te werk om een apparaat te vertrouwen
Opmerking: Volg deze stappen op elk apparaat dat u als vertrouwd wilt aanmerken.
 1. Meld u aan bij LastPass vanaf het vertrouwde apparaat waarvoor u meervoudige verificatie wilt overslaan.
 2. Als u om meervoudige verificatie wordt gevraagd, vinkt u het selectievakje aan om de optie Dit 30 dagen vertrouwen in te schakelen.

  Let op: Als u niet om deze optie wordt gevraagd, betekent dat dat u meervoudige verificatie niet hebt ingeschakeld, of dat u dit apparaat al als vertrouwd hebt aangemerkt.

Dit apparaat wordt nu vermeld bij uw vertrouwde apparaten.

Vertrouwen van apparaat intrekken of een vertrouwd apparaat verwijderen

Als u meervoudige verificatie heeft ingesteld voor uw account maar het vertrouwen voor een bepaald apparaat wilt intrekken, of een van uw vertrouwde apparaten wilt verwijderen, gaat u in uw accountinstellingen naar het tabblad Vertrouwde apparaten.

Tip: apparaten waarvoor u het vertrouwen intrekt, worden nog steeds weergegeven in de lijst met vertrouwde apparaten. Om een vertrouwd apparaat volledig te verwijderen, moet u het uit de lijst met vertrouwde apparaten verwijderen.
 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram actief LastPass-pictogram en selecteer Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Vertrouwde apparaten.
 4. Selecteer een van de volgende opties:
  Doel Instructies
  Vertrouwen voor een apparaat intrekken
  1. Zoek uw apparaat (u ziet hier de automatisch aangemaakte standaardnaam, tenzij u zelf een andere naam heeft opgegeven) en schakel het selectievakje naast Ingeschakeld uit.
  2. U hebt het vertrouwen voor dit apparaat ingetrokken. U wordt de volgende keer dat u LastPass vanaf dit apparaat gebruikt gevraagd een verificatie uit te voeren.
  Een vertrouwd apparaat verwijderen
  1. Klik op het pictogram Verwijderen .
  2. Klik op OK om te bevestigen.