product icon

De formulierfunctie beheren

    U kunt nieuwe items aan uw kluis toevoegen en deze gebruiken om gemakkelijk online webformulieren in te vullen (denk bijvoorbeeld aan adressen, betaalkaarten, bankrekeningen of zorgpolissen). U kunt ook de instellingen van items beheren, bijlagen toevoegen, items delen en de geschiedenis van items weergeven. U kunt ook verhinderen dat LastPass veldpictogrammen weergeeft voor bepaalde formuliervelden. Welke categorieën items in het navigatiegedeelte links worden weergegeven, hangt af van welke items u als eerste heeft toegevoegd.

    Bekijk de "Gerelateerde artikelen" hieronder voor instructies.