HELP FILE

Uw veilige notities beheren

U kunt meer dan alleen wachtwoorden in uw kluis toevoegen, beheren en delen. Zo is LastPass de ultieme opslagplaats voor plakbriefjes. Deze items worden opgeslagen als notities. U kunt ook bijlagen toevoegen en wijzigingen weergeven die eerder in de notitie zijn aangebracht.

Opmerking: Uw LastPass-kluis heeft een onbeperkte capaciteit voor wat betreft het aantal items dat u kunt toevoegen, maar als er 2000 of meer items worden toegevoegd brengt dat wel verminderde prestaties met zich mee.

Kluis waarin alle items worden weergegeven